Aktuality
Počet zobrazení 593

Slávnosť sv. Floriána

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov,  v nedeľu 5. mája 2024, pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej celodenný zaujímavý program, ktorý bol zároveň určený aj pre verejnosť.

V úvode oficiálnej časti programu si naši hasiči najprv uctili pamiatku zosnulých hasičov na miestom cintoríne. Slávnosť pokračovala, aj za prítomnosti primátora Spišskej Belej, svätofloriánskou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka s hasičským sprievodom. Kroky slávnostného sprievodu pokračovali do evanjelického kostola, kde si členovia DHZ pri pamätnej tabuli uctili pamiatku zakladateľa a prvého predsedu dobrovoľného hasičského zboru v našom meste Samuela Webera.  Tento akt bol spojený s povyšovaním a poďakovaním členom DHZ.

Predsedom DHZ Marošom Vaverčákom boli udelené  povýšenia  a vyznamenania do hodností nasledujúcim členom DHZ:

Do hodnosti starší hasič – Martina Pitoňák Porubovičová

Monika Kovačiková

Klaudia Kašpriková

Do hodnosti vrchný hasič – Michaela Gallyová

Do hodnosti nadrotník – Peter Fiamčík

Do hodnosti mladší zbormajster – Lukáš Hlavenka

Do hodnosti zbormajster – Vlado Hlavenka

Do hodnosti starší zbormajster – Jozef Lorenčík

Čestné uznanie bolo udelené nasledovným členom

Eva Lorenčíková

Katarína Svitanová

Štefan Bieľak

Matúš Dlubač

Dušan Neupauer

Jozef Somr

Michaela Gallyová

Domino Bušovský

František Hudáček

Stužka bola udelená nasledovným členom:

Daniel Porubovič – 50 rokov

Peter Lorenčík – 30 rokov

Štefan Bieľak – 20 rokov

Lukáš Hlavenka – 20 rokov

Peter Kovalčík – 10 rokov

Ľubomír Šmindák – 10 rokov

Matúš Dlubáč – 10 rokov

Štefan Britaňák – 10 rokov

Veronika Dindová – 10 rokov

Martina Pitoňák Porubovičová – 10 rokov

Stanislava Kocibášová – 10 rokov

Za príkladnú prácu boli ocenení Daniel Porubovič a Juraj Pisarčík.
Ocenenie za mimoriadné zásluhy si odniesol pán Osvald Majer.

Po skončení oficiálnych povinností si naši hasiči pripravili pestrý program na námestí pred mestským úradom. Profesionálni hasiči z OR HaZZ Kežmarok si pre verejnosť pripravili ukážku vyslobodzovania z havarovaného vozidla. Následne spišsko-belianskí hasiči horiaci vrak auta hasili.  Priamo na námestí pred mestským úradom pre deti pripravili hasiči ukážku poslušnosti hasičského psíka i  penovú zábavu. Súčasťou osláv bola aj výstava hasičských autíčok. Deti si mohli priniesť aj to svoje a zapojiť sa do súťaže o „Najkrajšie hasičské autíčko“. Priestory mestského úradu zdobili výtvarné práce žiakov, ktorí  sa zapojili do výtvarnej súťaže „Hasiči očami detí“.

Za svoje výtvarné práce s hasičskou tématikou boli ocenené tieto deti:

  1. miesto Oliver Tobiáš Nemeš (ZŠ M. R. Štefánika)
  2. miesto Lýdia Strelová (ZŠ J. M. Petzvala)
  3. miesto Dorota Matavová (ZŠ M. R. Štefánika)

  1. miesto Alica Ďurišová
  2. miesto Vratko Mešár
  3. miesto Martin Miľovčík

 

Ďakujeme všetkým za účasť na súťaži, ale aj na samotnom podujatí.  Poďakovanie patrí aj všetkým členom belianskeho DHZ, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto slávnosti, ako aj Mestu Spišská Belá a príslušníkom OR HaZZ Kežmarok.

 

Najnovšie články