Slávnosť sv. Antona Opáta a Pustovníka za účasti Martina Štrbáka, jediného opáta na Slovensku

Pri príležitosti osláv sv. Antona Opáta a Pustovníka, patróna mesta Spišská Belá, sa konala 15. januára 2017 v doobedňajších hodinách bohoslužba v rímskokatolíckom kostole, ktorý je zároveň zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi (tento sviatok pripadá oficiálne na 17. január). Pozvanie na túto slávnostnú bohoslužbu prijal opát premonštrátskeho kláštora v Jasove Ambróz Martin Štrbák, ktorý je jediným opátom na Slovensku a druhým najmladším opátom na svete. Ako vo svojom úvodnom príhovore spomenul správca našej rímskokatolíckej farnosti Peter Petrek: „Je nám veľkou cťou, že túto slávnostnú bohoslužbu bude celebrovať práve Martin Štrbák a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým je ten, že náš kostol je zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi, ktorý bol taktiež ako Martin opátom. Tento rok bol Spišskou diecézou ohlásený za Jubilejný rok sv. Martina a my tu dnes medzi nami vítame taktiež Martina, čo tiež môžeme vnímať ako istý symbolický moment.“

V úvode a závere sa uskutočnil slávnostný sprievod za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Tohto sprievodu sa zúčastnili aj zástupcovia mestského úradu, niektorých miestnych spišskobelianskych spolkov, spoločenských organizácií a združení – Poľovníckeho spolku, Dobrovoľného hasičského zboru a MŠK Slavoj Spišská Belá, Face clubu, dychovej hudby Belančanka, Jaskyniarskej skupiny, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Slovenského zväzu drobnochovateľov. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnila aj farárka evanjelického cirkevného zboru v našom meste Eva Germanová a zástupcovia ostatných spoločenských organizácií v meste – Slovenského rybárskeho zväzu, Katolíckej jednoty Slovenska, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Slovenského orla.

V závere sv. omše primátor nášho mesta Štefan Bieľak poďakoval opátovi Ambrózovi Martinovi Štrbákovi i prisluhujúcim kňazom za bohoslužbu odslúženú za celé naše mesto a všetkých jeho obyvateľov. Po sv. omši sa pozvaní hostia presunuli na sviatočný (slávnostný) obed.

Kliknutím na fotografiu rímsko-katolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka sa dočítate viac o tomto svätcovi, ktorému je zasvätený náš kostol:

 

Kliknutím na fotografiu Premonštrátskeho kláštora v Jasove sa dočítate viac o Opátstve Rádu premonštrátov:

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X