Rekordná účasť na regionálnom kvíze Spoznaj svoj región

36 súťažiacich v 12-tich družstvách je doteraz historické maximum zúčastnených, ktoré zaznamenal 6. ročník regionálneho kvízu Spoznaj svoj región. Aj v tomto ročníku sa súťaž uskutočnila pod záštitou ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej a Školského úradu v Spišskej Belej.
Mladí priaznivci histórie Spiša zo základných škôl v Podolínci, Lendaku, Spišskej Starej Vsi, Holumnice, Kežmarku a z oboch spišskobelianskych základných škôl sa v piatok 9. júna 2017 stretli v kaštieli v Strážkach, aby ukázali, akí sú sčítaní, rozhľadení a vzdelaní v poznaní regionálnych dejín Spiša. O atraktívnosti súťaže svedčí aj fakt, že niektoré školy prihlásili do súťaže dve družstvá. 6. ročník regionálneho kvízu priniesol tri novinky. Prvou bolo zaradenie 4. súťažného kola, v ktorom mali súperiace družstvá s využitím počítačového programu HotPotatoes chronologicky zoradiť historické udalosti. Druhou novinkou bol, že do finále postúpili všetky zúčastnené družstvá, nie iba 3 najlepšie, takže napätie bolo do poslednej chvíle zápolenia. Napokon treťou novinkou bola domáca bádateľská súťažná úloha. V rámci nej sa už pred samotnou súťažou družstvá zahrali na historikov-pátračov, keďže mali porote priniesť originál čo najstaršie datovaného písomného historického dokumentu zo súkromného vlastníctva v bežných rodinách. Najstarším dokumentom sa ukázala pohľadnica-fotografia, datovaná poštovou pečiatkou dňa 12.8.1905, ktorú vydala vnučka objaviteľa Belianskej jaskyne Berta Kottásová. Na zábere je fotografia vstupu do jaskyne so skupinkou turistov v dobovom „turistickom“ oblečení. Tento skvost sa podarilo objaviť družstvu zo ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej.
Nápadité, tvorivé, pestré odborné otázky z dejín regiónu Spiša našli svoje odpovede v zápolení všetkých tímov a po piatich kolách sa napokon z víťazstva tešilo družstvo zo ZŠ s MŠ Slovenská Ves, na 2. mieste (tak ako v minulom ročníku) skončili súťažiaci zo ZŠ Lendak a na tretie miesto sa prebojovali súťažiaci zo ZŠ Nižná brána v Kežmarku. Vo všetkých súťažných kolách sa ukázalo, že naši mladí nadšenci dejín Spiša poznajú svoju minulosť, poznajú, kam siahajú ich korene a vedia, že iba ten, kto si váži svoju minulosť, si zaslúži úspešnú, prosperujúcu budúcnosť.

Autor článku: Mgr. Edita Svocáková

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X