Projekt “Bezpečne Online” pozýva deviatakov z teórie rovno do praxe

Expressnion o.z. rozbehlo vo Face clube realizáciu projektu “Bezpečne online”. Deviataci oboch základných škôl prechádzajú neformálnym vzdelávaním na témy: média, sociálne siete a kyberšikana. Školenie realizujú mladí dobrovoľníci atraktívnou zážitkovou formou. Získané poznatky žiakom nenecháme len tak vyfučať z hlavy a z teórie ich pozveme hneď do praxe. Rozdelia sa do pracovných tímov a budú navrhovať konkrétne spôsoby šírenia informácií o bezpečnosti na internete. Najlepšie návrhy budú spolu realizovať počas letných prázdnin. Projekt teda nebude len o teoretických informáciách, ale žiaci sa budú priamo podieľať na zlepšení bezpečnosti v ich online priestore. Tešíme sa na kreatívne návrhy, ktoré prispejú k  vytváraniu bezpečnejšieho prostredia v online komunite. Projekt “Bezpečne online” realizujeme vďaka grantovému programu “Bezpečne v komunite – bezpečne doma”, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska a KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X