Aktuality
Počet zobrazení 1K

Privítanie vojnového veterána, 25.10.2023

Naše mesto, dňa 25.10.2023, privítalo vzácnu návštevu. Pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov privítali na MsÚ Spišská Belá kapitána vo výslužbe  Vladimíra Strmeňa.

Je to jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SNP, slovenský vojnový veterán ocenený mnohými vojenskými a civilnými vyznamenaniami. Práve tohto roku mu prezidetka Zuzana Čaputová , pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II.triedy. Vo svojich 95 rokoch je Kpt.v.v Vladimír Strmeň vždy pozitívne naladený a pamäť mu dobre slúži na pútavé sprostredkovanie svojich  zážitkov z obdobia protifašistických bojov. Spoločnosť mu robili  plukovník vo výslužbe a prezident Únie vojnových veteránov SR  Ing. Pavol Marko a podplukovník vo výslužbe Ing. Dušan Mlynarčík.

Pán Ing. Pavol Marko pripomenul prítomným históriu a význam symbolu červeného vlčieho maku, ktorý má vo svojom znaku aj Únia vojnových veteránov SR.  Pamätným dňom je 11. november, deň, kedy si pripomíname ukončenie prvej svetovej vojny podpísaním prímeria medzi krajinami Dohody a Nemeckom vo vlaku francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiègne vo Francúzsku 11. novembra 1918 o 11. hodine. Tento symbol vojnových veteránov mala trojica hrdo pripnuté na hrudi.

Po tomto uvítaní už smerovala návšteva na besedu so žiakmi ZŠ M.R. Štefánika. Práve vďaka tejto škole a najmä vďaka jej pani učiteľkám Mgr. B. Gotzmannovej a PhDr. P. Džerengovej, sa takáto návšteva mohla uskutočniť.

Ďakujeme za hodnotný vzdelávací prínos.

 

 

Najnovšie články