hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 180

Pripomenuli sme si 10 rokov spolupráce s partnerským mestom v Nemecku

Počas tohtoročných osláv Dní mesta Spišská Belá sme v Spišskej Belej privítali aj delegáciu z partnerského nemeckého mesta Brück, ktorá je už tradičnou súčasťou tohto podujatia. Tento krát však ich prítomnosť bola podčiarknutá aj milým momentom, ktorým je 10 – ročné jubileum spolupráce medzi oboma mestami. Nemecká delegácia vedená novozvoleným riaditeľom úradu v Brücku Markom Kohlerom, odovzdala pri tejto príležitosti primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi oficiálnu pozvánku na návštevu ich mesta, aby sme oslávili túto pretrvávajúcu spoluprácu aj na území Brücku. Primátor Štefan Bieľak daroval nemeckej delegácii pri tejto príležitosti pamätnú plaketu a zároveň predstavil všetkým prítomným svoju víziu ďalšej spolupráce medzi mestami, ktorá je podľa jeho slov uskutočniteľná v mnohých oblastiach, nakoľko nás spájajú nielen spoločné záujmy, ale najmä spoločné korene, keďže poniektorí obyvatelia Brücku pochádzajú priamo zo Spišskej Belej a okolia. O tom, že aj obyvatelia Brücku majú záujem o živú komunikáciu s Beľanmi pripomenul aj Michael Klenke, bývalý starosta Brücku, vo svojom príhovore: „Viem si predstaviť, že okrem už aktuálnej spolupráce so školami, načnú spoluprácu aj stolnotenisti, pretože tento šport je u nás veľmi aktívny. Rovnako sa nám núka spolupráca s futbalistami, dychovkou, hasičmi a inými spolkami, či organizáciami, ktoré si budú vedieť nájsť ku sebe cestu. Možností je viacero, avšak je potrebné hlavne chcieť.“

Najčítanejšie články

Najnovšie články