Primátor mesta ocenil najlepších žiakov v tomto školskom roku

Dňa 27. júna 2018 prijal v doobedňajších hodinách v obradnej sále mestského úradu primátor mesta Štefan Bieľak najlepších žiakov oboch základných škôl v Spišskej Belej. Ocenený bol jeden žiak z každého ročníka ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala a výber týchto najlepších žiakov urobilo vedenie každej základnej školy. Oceňovali sme tých najusilovnejších žiakov v rámci najrôznejších aktivít, do ktorých sa mohli počas školského roka 2017/2018 zapojiť a navyše v nich boli úspešní. Všetci ocenení žiaci boli následne primátorom mesta pozvaní za ich celoročnú poctivú prácu na zákusok do cukrárne. Za kultúrne spestrenie programu ďakujeme mažoretkám z CVČ v Spišskej Belej.

Zoznámte sa aj vy s tohtoročnými šikovnými matematikmi, slovenčinármi, angličtinármi, hudobníkmi, či športovcami (v prílohe článku nájdete aj charakteristiky ocenených žiakov, ktoré boli napísané pedagógmi príslušnej školy):

Základná škola J. M. Petzvala

 1. ročník – Sabína Halčinová
 2. ročník – Adriana Valeková
 3. ročník – Timea Vilgová
 4. ročník – Zuzana Šoltýsová
 5. ročník – Nikola Pitoňáková
 6. ročník – Peter Porubovič
 7. ročník – Margaréta Rusňáková
 8. ročník – Jakub Reľovský
 9. ročník – Paulína Halčínová

Základná škola M. R. Štefánika

 1. ročník – Sofia Chovaňáková
 2. ročník – Tomáš Halčín
 3. ročník – Barbora Brežinová
 4. ročník – Júlia Chovaňaková
 5. ročník – Simona Fiamčiková
 6. ročník – Lenka Selepová
 7. ročník – Michaela Fudalyová
 8. ročník – Monika Adamcová
 9. ročník – Monika Grichová

Najlepším žiakom gratulujeme!

Názov prílohy Odkaz
Najlepší žiaci ZŠ J. M. Petzvala Stiahnuť
Najlepší žiaci ZŠ M. R. Štefánika Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X