Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 16. júna 2016 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo 26 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal k narodeninám a zároveň odovzdal finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si všetci prítomní štrngli na zdravie s čašou vína a spoločne zaspievali s belianskou skupinou Belan  „Živio.“ Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 22 najmladších občiankov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami. O pekný program počas obradu prijatia novonarodených detí sa postarali žiaci 1. ročníka ZŠ Štefánikovej pod vedením pani učiteľky Mgr. Beáty Gotzmannovej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X