Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 12. júna 2019 prijal primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna v dopoludňajších hodinách v obradnej miestnosti Mestského úradu jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného, či vysokého jubileá.

V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na túto počesť zišlo 36 oslávencov. Primátor mesta každému osobne zablahoželal a odovzdal kytičku kvetov a finančný dar. Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 22 najmladších členov nášho mesta. Primátor mesta odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň im popriala veľa zdravia a lásky do života.

Všetkým oslávencom a novonarodeným deťom prajeme len to najlepšie!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X