Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 13. marca 2019 prijala viceprimátorka mesta Spišská Belá Mgr. Marta Britaňáková v dopoludňajších hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného, či vysokého jubileá. V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na túto počesť zišlo 38 oslávencov. Viceprimátorka mesta každému osobne zablahoželala a odovzdala kyticu kvetov a finančný dar. Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 25 najmladších členov nášho mesta. Viceprimátorka odovzdala rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň im popriala veľa zdravia a lásky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X