Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 12. decembra 2018 prijal primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna v dopoludňajších hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného, či vysokého jubileá. V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na túto počesť zišlo 30 oslávencov. Primátor mesta každému osobne zablahoželal a odovzdal kyticu kvetov a finančný dar.

Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 25 najmladších členov nášho mesta. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň im poprial veľa zdravia a lásky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X