Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 27. septembra 2018 primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak prijal v dopoludňajších hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného, či vysokého jubileá. V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na túto slávnosť zišlo 38 oslávencov. Primátor mesta každému osobne zablahoželal a odovzdal kyticu kvetov a finančný dar. Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 20 najmenších členov nášho mesta. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň im poprial veľa zdravia a lásky.

Všetkým prajeme len to najlepšie!

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X