Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 20. júna 2018 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo 34 oslávencov. Každému z jubilantov osobitne zablahoželal k narodeninám a zároveň odovzdal finančný dar a kyticu kvetov. Na záver si všetci prítomní štrngli na zdravie s čašou vína a spoločne zaspievali s belianskou skupinou Belan „Živio.“ Hneď popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 20 najmladších občiankov mesta Spišská Belá. Primátor odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov. Zároveň im poprial veľa zdravia, lásky a radostných chvíľ strávených s ich ratolesťami.  O pekný program počas obradu prijatia novonarodených detí sa postarali mažoretky z Centra voľného času, ako aj žiačky zo ZŠ M. R. Štefánika.

 

Môže Vás zaujímať...