Prevádzkový poriadok verejného klziska na Tatranskej ulici v Spišskej Belej

Prevádzkový poriadok verejného klziska na Tatranskej ulici v Spišskej Belej

• Prevádzkovateľom ľadovej plochy je: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
• Dodržiavajte pokyny usporiadateľov a zamestnancov prevádzkovateľa.
• Prevádzková doba:

Verejné korčuľovanie každý deň v čase od 09.00 do 18.00 hod.
Hokejové zápasy v čase od 19.00 do 21.00 hod.
po dohode so správcom na tel.č.: 0903 702 354

NA ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ:
• Počas verejného korčuľovania na ľade používať hokejku, puk, loptičku a akékoľvek pomôcky na korčuľovanie.
• Počas úpravy ľadu vstupovať na ľadovú plochu.
• Konzumovať jedlá a nápoje na ľadovej ploche.
• Fajčiť na ľadovej ploche a v jej okolí.
• Pohybovať sa na ľadovej ploche osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
• Vodiť zvieratá.
• Sedieť na mantineli a preliezať cez mantinely.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:
• Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach.
• Každý návštevník sa zúčastňuje na verejnom korčuľovaní na vlastnú zodpovednosť,
prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku.
• Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor na svoje veci.
• Pri verejnom korčuľovaní je na ľadovej ploche povolené korčuľovať len v jednotnom smere,
primeranou rýchlosťou a tak, aby ste svojím správaním neohrozovali ostatných zúčastnených na ľadovej ploche.
• Odporúčame nosiť prilbu a chrániče ako prevenciu pred prípadným zranením spôsobeným
pádom alebo zrážkou.
• Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
• Na ľadovej ploche a v jej blízkom okolí udržiavajte poriadok a čistotu.
V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku môže byť návštevník vykázaný z areálu
ľadovej plochy a pri opakovanom napomenutí bude nasledovať zákaz vstupu na ľadovú
plochu.

Priestor klziska je monitorovaný a kontrolovaný Mestskou políciou Spišská Belá.

Jozef Kuna
primátor mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X