hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 213

Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVIDU-19?

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade COVID-19 potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie.

Očkovanie pomáha dosiahnuť to, aby viac ľudí zostalo zdravých, a tým znižuje sociálny a psychologický dosah choroby na ľudí a záťaž pre nemocnice a systémy zdravotnej starostlivosti. To znamená, že zdroje možno použiť na boj proti iným chorobám, ako je rakovina alebo Alzheimerova choroba.

Ako funguje kolektívna imunita?

Kým individuálna imunita voči vírusu chráni jednotlivca, kolektívna bráni ďalšiemu šíreniu možnej infekcie a je prevenciou pred epidémiami či pandémiami. Individuálnu imunitu získate prekonaním konkrétneho ochorenia či očkovaním.

Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí jednotlivcov. V závislosti od počtu očkovaných sa šírenie ochorenia spomaľuje a dlhodobým zaočkovaním väčšiny populácie je možné dosiahnuť trvalú kolektívnu imunitu.

Môžu po očkovaní nastať komplikácie?

Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania, ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. V rozsiahlych klinických skúškach pred schválením neboli po podaní vakcíny mRNA hlásené žiadne komplikácie, ako sú závažné autoimunitné reakcie alebo vážne neurologické komplikácie súvisiace s očkovaním.

Tak ako u všetkých doteraz dostupných vakcín, nemožno vo veľmi zriedkavých prípadoch vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá alergická reakcia až šok) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené dočasné, lokálne a všeobecné reakcie, kontaktujte lekára.

Sú dostupné vakcíny proti COVID-19 bezpečné?

Vakcíny proti Covid-19, ktoré sú dostupné na Slovensku, sú bezpečné z týchto dôvodov:

  • Všetky vakcíny prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom počte dobrovoľníkov, ktoré následne preskúmala a schválila Európska lieková agentúra (a mnohe ďalšie liekové agentúry z ďalších krajín).
  • Výsledky klinického skúšania sa potvrdzujú v praxi pri očkovaní miliónov ľudí po celom svete. Vedľajšie účinky mimo tých, ktoré sú na príbalovom letáku, sú extrémne zriedkavé a benefity očkovania rádovo prevyšujú riziká.
  • Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáku sú krátkodobé. Dlhodobé vedľajšie účinky vakcíny, ktoré by sa prejavili až s odstupom dlhého času, sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritný jav. Pri žiadnej z 82 vakcín registrovaných v SR nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.

Viac o tom, ako funguje klinické skúšanie, sa môžete dozvedieť v priloženom videu:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=755628651718157

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=193100128950133

Viac o očkovaní sa dozviete na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo na stránke: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/.

S úctou

Vladimír Lengvarský
minister zdravotníctva SR

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X