Podporte svojim hlasom náš spišskobeliansky tím v projekte FUTBAL TO JE HRA!

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila už 7. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

O grant požiadali futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky, ako aj slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete), na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky) či na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.).

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 60 tisíc eur medzi najprínosnejšie futbalové zámery v mestách a obciach na celom Slovensku na základe výsledkov verejného hlasovania.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov pomáha realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty. Má ambíciu nielen darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom rôznych aktivít dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.

Podrobnejšie informácie o Nadácii Slovenskej sporiteľne, ako aj o jej aktivitách, nájdete na stránke www.nadaciaslsp.sk.

Finančnú podporu získajú tie projekty, ktoré získajú najviac hlasov vo verejnom hlasovaní v období od 01. do 30. júna 2016.

Hlasovať môže ktokoľvek s aktívnym telefónnym číslom. Proces hlasovania bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať iba jedenkrát z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha. SMS nie sú spoplatnené. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporí projekty s najvyšším počtom hlasov do celkovej sumy 60 tisíc eur.

Zahlasovať za náš tím zo Spišskej Belej môžete sem: http://www.pomahajtesnami.sk/projekt/359

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X