Plánuje sa medzinárodný festival pre mladých dobrovoľníkov

Mesto Spišská Belá a občianske združenie Expression v spolupráci s nemeckým partnerským mestom Brück, organizáciou ClaB a ďalšími partnermi z Litvy, Lotyšska, Poľska a Severného Írska, pripravuje medzinárodný festival  Youth rope 2019 pre mladých ľudí vo veku 13-17 rokov, ktorý sa uskutoční budúci rok v júli v Nemecku. Plánovacieho stretnutia, ktoré prebehlo od 14.-17.12.2018 v nemeckom Potsdame, sa zúčastnili naši mladí zástupcovia, ktorí z ostatnými partnermi pripravovali program celého festivalu. Účastníci mali možnosť priamo ovplyvňovať tvorbu aktivít, workshopov a program festivalu. V nasledujúcich mesiacoch sa bude naďalej pracovať na prípravách online a následne v júli sa budú môcť zúčastniť festivalu 7 mladí ľudia (vo veku 13-17 rokov) a 2 lídri z každej krajiny, teda aj za nás. Festival bude trvať celkovo 7 dní a pozvaní sú všetci mladí dobrovoľníci nášho mesta.

Viac informácií sa dozviete v pravý čas.

Tešíme sa na ďalšie spolupráce

Miriam Bachledová
Expression o.z.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X