Pietna spomienka na SNP

V utorok 6. septembra 2016 sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 72. výročie Slovenského národného povstania (oficiálne pripadá na Slovensku táto spomienka na 29. august), ktorej organizátormi boli Mesto Spišská Belá a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (SZPB).

Aj za účasti žiakov vyšších ročníkov z oboch základných škôl v meste, pre ktorých mala táto spomienka najmä edukačný charakter, sa pri tejto príležitosti konal pietny akt kladenia vencov najprv pri pamätnej tabuli venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu. Následne sa sprievod presunul k pamätníku obetí 2. sv. vojny – k soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole, kde si prítomní v úvode vypočuli hymnu Slovenskej republiky. Všetkým zúčastneným sa prihovoril primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý vo svojom neformálnom príhovore priblížil najmä žiakom význam tejto pre slovenské dejiny dôležitej udalosti a tiež ako súvisí s našim mestom. Okrem iného povedal, že: “Tieto miesta by mali byť pre nás všetkých symbolom toho, aby sa takéto udalosti už nikde nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v ruke – človek proti človeku. Žiaľ, aj v dnešnej dobe je vo svete (a aj neďaleko nás), mnoho vojnových konfliktov, čiže ľudia sa na chybách svojich predokov nepoučili. Pripomenutie si aj takejto udalosti, akou je SNP, nie je o tom, aby sme si urobili nejakú “čiarku”. Pre koho ? Nepotrebujeme to. Skôr naopak, je upozornením na to, že máme odmietať vojnu a násilie ako nástroj na riešenie spoločenských problémov …”  

Zároveň vyzdvihol úspech žiackeho družstva zo ZŠ J. M. Petzvala, ktoré sa v regionálnej súťaži Medzníky II. svetovej vojny (vedomostná súťaž o 2. sv. vojne) umiestnilo na 1. mieste. So svojim príhovorom k SNP sa prihovorila aj predsedníčka miestnej organizácie SZPB Danka Lineková. Následne bola pri soche Partizána položená kytica a zapálená symbolická svieca. Na záver primátor pripomenul prítomným žiakom ešte jedno iné pietne miesto v našom meste, ktoré symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny, a tým je hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X