Oslávili sme Slávnosť sv. Antona Opáta a Pustovníka, patróna mesta

Pri príležitosti spomienky na sv. Antona Opáta a Pustovníka, patróna mesta Spišská Belá, sa konala v nedeľu 14. januára 2018 slávnostná bohoslužba (odpustová sv. omša) v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Opáta a Pustovníka, ktorému ja zasvätená aj celá rímskokatolícka farnosť (tento sviatok pripadá oficiálne na 17. január). Svätú omšu celebroval správca našej rímskokatolíckej farnosti Jakub Grich. V úvode a závere sa uskutočnil slávnostný sprievod za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnila aj farárka evanjelického cirkevného zboru a. v. v našom meste, Eva Germanová.

V závere sv. omše poďakoval primátor nášho mesta Štefan Bieľak celebrujúcemu Jakubovi Grichovi za bohoslužbu odslúženú za celé naše mesto a všetkých jeho obyvateľov. Zároveň mu odovzdal ako dar drevorezbu znázorňujúcu dominanty Spišskej Belej, ktorú zhotovil beliansky rezbár Daniel Andráš. Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným slávnostným obedom.

Kliknutím na fotografiu rímsko-katolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka sa dočítate viac o tomto svätcovi, ktorému je zasvätený náš kostol:

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X