Október – Mesiac úcty k starším

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme prejavmi vďaky našim seniorom dali najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. To však neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života.

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná.  Najdôležitejšie je, aby bola stála, a nielen v  Mesiaci úcty k starším. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli  veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v Spišskej Belej.  25. októbra 2019 sa v Reštaurácii Mlyn uskutočnilo posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovoril primátor mesta Jozef Kuna, ktorý všetkým zúčastneným poprial veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu. Nasledoval bohatý kultúrny program v prevedení našich mažoretiek pod vedením Zuzany Knapikovej a divadlo detí zo ZŠ M. R. Štefánika pod vedením Mgr. Beáty Gotzmanovej. O dobrú náladu seniorov sa postaral  Mgr. František Kačica so svojou hudobnou skupinou.

Na záver dostal každý účastník tohto srdečného podujatia darček – kvietok a nápoj v plechovke s motívom mesta Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X