hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 546

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu

Vážení občania,

počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov, ako napríklad vyhorenie sadze v komíne, narušená celistvosť komína, prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni či v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Za nimi nasleduje požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celu dom. Opatrnosti v týchto prípadoch NIKDY nie je dosť!

Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá ON SÁM. Jeho povinnosťou je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov!

Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov – kominárov!

Pamätajte, že čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. 

Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochráni zdravie a majetok pred požiarom.

AK UŽ HROZÍ NEBEZPEČENSTVO, TAK:

 1. sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj, 
 2. najprv chráňte život a zdravie a až potom majetok,
 3. ak je to možné urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií,
 4. čo najskôr volajte hasičov na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112

Odporúčania hasičov sú nasledovné: 

 • pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína,
 • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
 • podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu alebo ju treba chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,
 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny, a to aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním,
 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,
 • vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny
 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru,
 • do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,
 • nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby  z nehorľavého materiálu s uzatvárateľným vekom,
 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,
 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,
 • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou – mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu. Na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok,
 • nenechávajte bez dozoru detí v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X