hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 44

Od septembra čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika

Základná škola na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej (v belianskom jazyku „stará“ škola) mala tento týždeň hneď niekoľko dôvodov na radosť. Prvým z nich boli veľké oslavy 145. výročia založenia školy, ktoré sa konali 8. júna 2016. Oslavy jubilea sa začali v dopoludňajších hodinách, kedy boli v rámci dňa otvorených dverí sprístupnené na škole vybrané vyučovacie hodiny aj pre verejnosť. Rovnako sa dopoludnia konalo v priestoroch školy posedenie pre bývalých učiteľov školy, ktorí si spoločne zaspomínali sa staré časy prežité v školskej budove.

O 13.00 hod. sa začala oficiálna časť osláv, kedy so svojimi príhovormi predstúpili pred pozvaných hostí z radov okolitých škôl a firiem, ako aj prítomných pedagógov školy a rodičov žiakov – riaditeľka základnej školy Mgr. Elena Stachová, primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. (zároveň primátor mesta Partizánske), PhDr. Ružena Kormošová (predsedníčka Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi a autorka publikácie o Po stopách rodiny M. R. Štefánika na Spiši),    astronóm zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (autor publikácie Astronóm Milan Rastislav Štefánik) a bývalý učiteľ základnej školy, milovník histórie, zvlášť osoby M. R. Štefánika a „objaviteľ“ spišskobelianskej busty M. R. Štefánika Mgr. Milan Choma.

Pri významnej príležitosti jubilea základnej školy nastal pre školu jej ďalší dôležitý medzník a tým je prepožičanie čestného názvu školy na Základná škola Milana Rastislava Štefánika, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR. V mene ministra školstva túto listinu riaditeľke školy odovzdal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak (inak tiež absolvent tejto základnej školy). Tento čestný názov bude základná škola oficiálne používať od 1. septembra 2016.

Po odovzdaní tejto listiny nasledovalo slávnostné odhalenie busty Milana Rastislava Štefánika umiestnenej na 1. poschodí budovy školy. S touto bustou sa viaže milá historka plná odvahy a národnej hrdosti. Ako opisuje vo svojich spomienkach bývalý učiteľ školy Milan Choma: „V tmavom kúte na pôjde školy som objavil bustu s hruďou Milana Štefánika. Chcel som zobrať celý artefakt, ale zo strachu že ma prichytia, som mu odrezal hlavu, zobral ju a ukrýval doma 20 rokov. Po revolúcii som nezištne poskytol bustu múzeu v Košariskách a dal zhotoviť kópie pre ZŠ na Hradnej ulici v Kežmarku (dnes ma škola vo vestibule bronzovú podobu), ZŠ Zálužice – moja rodná obec, primátorovi Michaloviec, Matici slovenskej v Poprade a viacerým súkromným osobám. Tiež si dala túto bustu zhotoviť aj obec Kalinka pri Zvolenskej Slatine. Som rád, že busta sa vrátila aspoň v podobe odliatku aj na svoje pôvodné miesto.“ Ako uviedol primátor mesta Štefan Bieľak, „bol to práve Milan Choma, ktorý mi viackrát už niekoľko rokov pripomínal myšlienku pomenovania tejto školy po Štefánikovi“. V marci tohto roka riaditeľka školy predložila mestu ako zriaďovateľovi školy návrh na prepožičanie čestného názvu, v apríli poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a mesto predložili návrh s potrebnými podkladmi na ministerstvo, ktoré začiatkom júna kladne rozhodlo. Nosiť tento názov je pre školu silnou motiváciou, dobrou výzvou, výbornou reklamou, ale aj veľkou zodpovednosťou. A tak od 1. septembra 2016 ponesie táto „stará“ škola názov „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“.

Po slávnostnom odhalení busty M. R. Štefánika sa už kroky prítomných presunuli do mestskej kinosály, kde si pri tejto významnej príležitosti pripravili žiaci všetkých ročníkov tejto základnej školy viac ako hodinový kultúrny program, v ktorom naplno predviedli svoj talent.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X