Ocenili sme dobrovoľníkov mesta Spišská Belá

Obyvateľom Spišskej Belej na ich meste záleží. Beľania sa angažujú ako dobrovoľníci rôznorodo, či už manuálnou prácou, kultúrnou a osvetovou činnosťou, prácou s mládežou…  V minulosti patril k takýmto spolkom napr. Spišskobeliansky svojpomocný spolok, ktorý vyvíjal významnú prácu najmä zo sociálneho hľadiska. K najstarším dodnes fungujúcim spolkom patrí Dobrovoľný hasičský spolok a Poľovnícky spolok. Slovo dobrovoľne dôverne poznajú aj ostatné spolky a združenia v meste – rybári, dychovkári, športovci, divadelníci, členovia katolíckej jednoty či klubu dôchodcov a mnohí ďalší. Medzi najnovšiu vlnu dobrovoľníkov patrí aj belianska mládež, ktorá sa realizuje vo Face clube a práve z iniciatívy jeho členov vznikol Mládežnícky parlament, ktorý je zakladateľom a organizátorom podujatia “Lebo videli a zmenili…”.

V sobotu 1. decembra sa uskutočnil prvý ročník oceňovania dobrovoľníkov nášho mesta pod názvom “Lebo videli a zmenili”. Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť dobrovoľníctvo a ukázať jeho silné zastúpenie v našom meste. Na druhú stranu išlo aj o prepájanie dobrovoľníkov, spolkov a organizácií, v ktorých všetci dobrovoľníci pôsobia. V sobotu sme sa presvedčili o tom, že v Spišskej Belej máme nespočetne mnoho aktívnych spolkov, organizácii i jednotlivcov. Jednotlivé spolky a organizácie mali priestor sa aj odprezentovať a povedať viac o svojej činnosti. Pri pohľade na prezentácie každý z prítomných musel uznať, že v našom meste spoločne meníme veci, snažíme sa prispievať k rastu a ženie nás k tomu vlastné presvedčenie. Veta z príhovoru primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka vystihuje presne to, čo sa v sobotu udialo a čo sa deje dennodenne v našom meste: „Spišská Belá je bohatá najmä vďaka ľuďom, ktorí v nej žijú, ktorí sú aktívni a chcú pre toto mesto viac.“ Práve za to patrí vám všetkým, ktorí takto svojou mravenčou prácou zveľaďujete našu malebnú Spišskú Belú obrovské ĎAKUJEME!

Celkovo sa odprezentovalo 13 spolkov nášho mesta – Mestský poľovnícky spolok zastupoval Vladimír Klein, Jaskyniarsku skupinu Stanislav Pavlarčík, Beliansku dychovku Július Zentko, Theatrobalans Petra Friedmanská, Ľudovú hudbu Podtatranec Ján Olekšák, Dobrovoľný hasičský zbor Maroš Vaverčák, MTBikers Matej Miko, OZ pre Rozvoj horskej cyklistiky Martin Siska, eRko Barbora Vnenčáková, OZ „Trochu inak” Viktória Sisková, Expression Helena Zadžorová a Miriam Bachledová, Strelecký klub Kamil Podolský, Klub seniorov Mariana Mačáková. Medzi ďalšie dobrovoľnícke organizácie v meste patria aj Belianska kaviareň, OZ Zlatá rybka, Spevácka skupina Belan, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Katolícka jednota Slovenska, MO Slovenského rybárskeho zväzu a iní.

Kľúčovým momentom večera bolo určite ocenenie piatich dobrovoľníkov za rok 2018. Spoločne ste mohli počas viac než štyroch mesiacov nominovať osoby, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k rozvoju nášho mesta. Celkovo bolo prijatých cez 40 nominácií a nominovaní boli dobrovoľníci z rôznych oblastí. Určite by bolo príjemné oceniť všetkých, preto im aspoň touto cestou ďakujeme a vyzdvihujeme to, že ich dobrovoľnícka činnosť je k nezaplateniu.

Ocenení boli dobrovoľníci, ktorí získali najviac nominácií a to:

Manželia Pivovarníkovci za inovatívnosť a občiansku angažovanosť

Aktívnejšie sa začali dobrovoľníctvu venovať v roku 2017, keď sa s partiou kamarátov rozhodli vyčistiť oblasť Belianskych kúpeľov. Neskôr im napadla myšlienka budovania komunity na Mierovej ulici a začali s organizáciou Sídliskových hier. Za sebou majú už dva úspešné ročníky plné hier a vzdelávania. Zaslúžili sa aj o novú informačnú tabuľu v ich lokalite či o futbalový zápas pre deti a ich rodičov.

Martin Siska za dlhodobý prínos v oblasti cykloturistiky

Bicykel k nemu patrí od útleho detstva. Keď mu rodičia kúpili horský bicykel, Maťovi sa otvorili nové možnosti poznávania zákutí regiónu. Z toho vznikla idea sprístupniť trasy aj ostatným. Hľadal spôsoby, ako na to. V roku 2010 začal  spolupracovať na výstavbe Bike parku v Bachledovej doline a značení cyklotrás v Spišskej Magure. Postupne získal financie na vyznačovanie nových trás. Dnes pracujú na ich udržiavaní. Tento rok obnovili cykloznačenie v Krížovskom lese, zrekonštruovali rekreačnú oblasť Studničiek s lavičkami a v spolupráci s mestom vznikol pumptrack.

Petra Fridmanská za prínos v oblasti kultúry a ochotníckeho divadla Theatrobalans

Členkou ochotníckeho divadla THEATROBALANS je od jeho založenia v roku 2009. Dva roky je predsedníčkou o.z. Theatrobalans. Účinkovala v 7 večerných predstaveniach a troch divadelných rozprávkach pre deti. Divadlo ju vždy fascinovalo, tie iné svety, charaktery, nekonečné možnosti. Stačí opustiť svoju komfortnú zónu, trošku zariskovať, ísť s kožou na trh, obetovať dobrovoľne veľa času tomu, čo milujete a otvorí sa Vám čarovný svet nekonečných možností a v neposlednom rade obohatíte svet diváka, pre ktorého to všetko robíte.

Daniela Vargová za veľký prínos v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov a aktívne členstvo v Jednote dôchodcov

Narodila sa v Liptovskej Porúbke a do Spišskej Belej sa presťahovala s rodičmi v roku 1949. Pracovala v sociálnej oblasti a  pôsobila v rôznych spoločenských organizáciách. Od roku 1997 sa stala členkou Slov. zväzu protifašistických bojovníkov, kde aktívne pôsobí dodnes. Taktiež je aktívnou členkou jednoty dôchodcov. SZPB je jej srdcovou záležitosťou a naše mesto a ľudí v ňom miluje a želá si, aby naďalej rástlo a prekvitalo do krásy.

Ján Zibura za prínos v oblasti jaskyniarstva a rozvoja Tatranského turizmu 

Ako chlapec rád trávil čas v lese. V roku 1996 získal povolenie na náučno-poznávací prechod hrebeňom Belianskych Tatier pre určený počet občanov Spišskej Belej. Zaslúžil sa tak o tradíciu každoročného výstupu na hrebeň Belianskych Tatier. V tom istom roku sa stal aj členom Jaskyniarskej skupiny. V roku 2010 začal organizovať aj samostatný výstup na Ždiarsku Vidlu. Zámerom a cieľom turistických akcií je, aby si Beľania uvedomili a vážili krásu, na ktorú sa zdola môžu pozerať.

Oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich prínos pre naše mesto. Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí sa zúčastnili a veríme, že takýchto príležitostí na spoločné stretnutie budeme mať čoraz viac.

Viac fotografií na Facebook Mesto Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X