Novozvolený primátor Spišskej Belej a poslanci MsZ zložili slávnostný sľub

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ po 16-tich rokoch úradovania Štefana Bieľaka na primátorskom kresle, zaznel tento slávnostný sľub z úst novozvoleného primátora Mesta Spišská Belá Jozefa Kunu.

Dňa 9. decembra 2018 sa v kinosále mesta uskutočnila inaugurácia novozvoleného primátora mesta Jozefa Kunu a poslancov mestského zastupiteľstva. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky a následne privítal všetkých prítomných doterajší primátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak a zároveň novozvolený poslanec MsZ na najbližšie volebné obdobie. “Za uplynulé roky sa naše mesto zásadne zmenilo. S niektorými zmenami môžeme súhlasiť, iné možno kritizovať, no napriek tomu je to posun dopredu. Mesto Spišská Belá je jedno úspešné, rozvíjajúce sa mesto, ktoré má veľký potenciál a ten treba určite naďalej využívať,” zdôraznil vo svojom príhovore a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že má dnes naše mesto takúto atraktívnu podobu. “Chcem sa v prvom rade poďakovať mojej rodine za trpezlivosť, ktorú so mnou a s výkonom mojej funkcie mala, chcem sa poďakovať všetkým mojim kolegom z mestského úradu, všetkým ostatným zamestnancom mesta, zástupcom miestnych cirkví a škôl, poďakovanie patrí aj predstaviteľom našich spolkov, združení a organizácií, ďakujem podnikateľom a zamestnávateľom v našom meste. Obrovské ďakujem všetkým obyvateľom mesta za prejavenú podporu a priazeň, či dokonca aj za konštruktívnu kritiku, ktorá ma posúvala dopredu. Úprimné ďakujem Spišská Belá za príležitosť, ktorú ste mi dali. Úprimné ďakujem za to, že som mohol šestnásť rokov stáť na čele tohto mesta. Bolo mi cťou…”
Zároveň poďakoval doterajším poslancom mestského zastupiteľstva a pri príležitosti ukončenia ich volebného obdobia za výkon ich funkcie si prevzali pamätné plakety.

Štefan Bieľak vyzdvihol ďalej veľké úspechy mesta za uplynulé obdobie a zdôraznil, že za nimi treba vidieť prácu mnohých ľudí, ktorí túto veľkú pomyselnú mozaiku zloženú z drobných úspechov tvoria. Podľa slov bývalého primátora je za týmto úspechom z veľkej časti aj občiansky sektor, do ktorého spadajú početné dobrovoľné spolky, organizácie i jednotlivci. Túto dobrovoľnú snahu jednotlivcov sa preto rozhodol oceniť verejným poďakovaním. Ďakovné listy udelil nasledujúcim občanom mesta Spišská Belá: Daniela Líneková, Mariana Mačáková, Mária Šelepová, Daniela Kostková, Eva Ležáková, Alena Konkoľová, Viera Sisková, Helena Zadžorová, Vladimír Fudaly, Vladimír Klein, Stanislav Pavlarčík, Július Zentko, Ján Olekšák, Smrek Ladislav, Novoroľník Marcel, Dušan Rojko, Ján Gallik, Miloš Knieszner, Lech Rastislav, Vaško Jozef, Smik Miroslav, Lorenčík Jozef, Rusiňák Peter, Tomala Rastislav, Miroslav Burdíček, Patrik Vaverčák, Ján Zadžora.

Následne prišli slová vďaky adresovať zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej aj smerom ku bývalému primátorovi mesta a zároveň aj členovi DHZ. Predseda hasičov Maroš Vaverčák poďakoval Štefanovi Bieľakovi v mene celého spolku za vytvorenie nadštandardných materiálno-technických podmienok zboru počas ostatných rokov. Za túto podporu mu odovzdali hasiči dar v podobe hasičskej prilby s jeho menom.

Predseda mestskej volebnej komisie Branislav Mahút následne predniesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Belá, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 (dostupné na VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018).

Štefan Bieľak potom prizval na pódium Jozefa Kunu, novozvoleného primátora Mesta Spišská Belá, aby zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta (samotný slávnostný akt dostupný na videu nižšie).

Po podpise sľubu novozvoleným primátorom mesta nasledoval sľub poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý prečítal Jozef Kuna. Všetci 11 poslanci potvrdili zloženie sľubu svojim podpisom a prevzali si osvedčenie o zvolení. Následne primátor mesta prítomným oznámil, že jeho zástupkyňou (viceprimátorkou) na ďalšie volebné obdobie bude poslankyňa Marta Britaňáková. Podľa zákona o obecnom zriadení primátor mesta si sám určuje z radov poslancov svojho zástupcu. Vo svojom príhovore predstavil Jozef Kuna svoju víziu o meste vo funkcii primátora: “K tejto pre mňa novej úlohe sa staviam s rešpektom, pokorou, úctou k úradu a zodpovednosťou voči vám všetkým. Chcem, aby sme spolu budovali naše okolie tak, aby sa nám tu dobre žilo a mesto sa rozvíjalo po každej stránke cez infraštruktúru, dobré podnikateľské prostredie, bezpečné a moderné školy, fungujúce služby a sociálnu starostlivosť, udržateľnú dopravu a čisté prírodné zázemie…” 

Po svojom príhovore pozval na pódium zástupcov partnerského mesta Szczawnica z Poľska na čele s primátorom Grzegorzom Niezgodom, ktorí sa taktiež poďakovali Štefanovi Bieľakovi za dlhoročnú produktívnu a úspešnú spoluprácu a odovzdali mu pamätný dar. Aj samotný záver slávnostného ceremoniálu patril opätovne poďakovaniu Štefanovi Bieľakovi a to v podaní novozvoleného primátora Jozefa Kunu. Ten sa mu poďakoval aj v mene všetkých obyvateľov mesta za jeho 16-ročnú misiu v prospech nášho mesta: “Chcem Ti poďakovať najmä za to, že si bol, stále si a navždy ostaneš Srdcom primátor Spišskej Belej. Veľká vďaka v mene všetkých…”. Prítomné publikum si uctilo takmer dve dekády dlhú obetavú prácu bývalého primátora neutíchajúcim potleskom.

Novému primátorovi mesta, ako aj novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva gratulujeme a prajeme mnoho správnych rozhodnutí v prospech mesta. 

A na záver patrí Štefanovi Bieľakovi jedno obrovské ĎAKUJEME, ktoré v sebe nesie nespočetné množstvo menších poďakovaní a tie sú reálnym obrazom toho, akú podobu má dnes naše malebné mestečko pod Tatrami, naša Spišská Belá. 

 

Môže Vás zaujímať...