Aktuality
Počet zobrazení 680

Nové propagačné videá mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá vďaka spolupráci s poľským partnerským mestom Szczawnica v rámci spoločného slovensko-poľského mikroprojektu pod názvom “Szczawnica a Spišská Belá – včera i dnes“, ktorý je financovaný Európskou úniou  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020  Vám dáva do pozornosti nové propagačné videá o meste Spišská Belá, o Kaštieli Strážky a maliarovi L. Medňanskom a o osobnosti J.M.Petzvala.

Prajeme príjemné pozeranie videí a možno sa tam poniektorí aj nájdete …..

 

 

Najnovšie články