Nové priestory knižnice vás zaujmú

Počas letných mesiacov prebehla v priestoroch mestskej knižnice jej rozsiahla rekonštrukcia. Túto rekonštrukciu najprv začalo mesto realizovať z vlastných financií z rozpočtu mesta, no nakoniec sa nám podarilo získať aj účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 13 tis. EUR, ktorú poskytlo Ministerstvo financií SR na stavebné práce a 5 tis. EUR na zakúpenie nových knižných regálov. V budove boli vymenené okná, elektroinštalácia a na stenách sú komplet nové omietky. Vybudovala sa aj nová kanalizačná prípojka, opravili sa toalety, namontovali nové svietidlá a položila sa aj nová podlaha. Interiér je vynovený aj o 49 knižných regálov a samozrejme sa nezabudlo i na nové knižné tituly. Celkové náklady sú vo výške takmer 42 tis. EUR, z toho z rozpočtu mesta išlo doposiaľ 24 tis. EUR a zo štátnych dotácii 18 tis. EUR. Je potrebné ešte doladiť celkový interiér knižnice, čo si však vyžiada už nepatrné financie (zakúpiť chýbajúce skrinky na odloženie osobných vecí čitateľov, či stoličiek k stolom do jednotlivých miestností, kvetinovú výzdobu a pod.).

Hoci mestská knižnica už takmer mesiac opätovne poskytuje svoje služby, 24. októbra 2016 sa uskutočnila spoločná prehliadka týchto vynovených priestorov, na ktoré primátor mesta Štefan Bieľak pozval poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov mestského úradu i riaditeľky škôl v našom meste, ktorých vynovené priestory knižnice rozhodne zaujali. Týmto srdečne pozývame do zrekonštruovanej knižnice vás všetkých, najmä tých, ktorí ste jej priestory možno už dlh- šiu dobu nenavštívili. Veríme, že naša mestská knižnica si aj vďaka tejto rekonštrukcii nájde mnoho nových čitateľov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X