Nové pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá do pracovného pomeru odborného zamestnanca mestského úradu
na pracovnú pozíciu

zamestnanec oddelenia investičnej výstavby mesta.

Pracovná náplň :

– Administratívna príprava investičných (stavebných) akcií mesta (od zámeru až po stavebné povolenie)

– Dohľad nad realizáciou investičných (stavebných) akcií mesta (od verejného obstarávania až po kolaudáciu stavby)

– Dohľad nad stavebnou činnosťou v meste, ktorú realizujú iné osoby (ako mesto) a koordinácia tejto stavebnej činnosti

Minimálne predpoklady:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie stavebného alebo iného technického zamerania
  • prax v danej oblastí – je výhodou
  • vodičské oprávnenie B, ovládanie PC, bezúhonnosť

V prípade záujmu vašu žiadosť zašlite na adresu mestského úradu v Spišskej Belej v termíne do 19.1.2018.

Viac informácií na adrese: jneupauerova@spisskabela.sk alebo osobne na sekretariáte primátora mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X