Naši prváčikovia boli privítaní do cechu školákov

Dňa 25. októbra 2016 sa kinosála mesta Spišská Belá zaplnila prváčikmi a ich rodičmi z oboch základných škôl. ZŠ J. M. Petzvala si na túto počesť pripravila milé privítanie prváčikov do cechu školákov. Túto slávnosť nazývame aj imatrikuláciou prvákov alebo „pasovanie“ za prvákov školy. Našich najmenších školákov najprv privítal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak a následne už celý program prevzali do svojich rúk nadaní žiaci ZŠ J. M. Petzvala, ktorí si pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Pavlárčikovej, pripravili zaujímavú hodinku plnú spevu, tanca, hudby a vynikajúcich divadelných výkonov, za čo im patrí obrovská vďaka. Našim prváčikom prajeme aj touto cestou úspešné roky strávené za školskými lavicami.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X