Aktuality
Počet zobrazení 2K

Naši hasiči dostali protipovodňový vozík

protipovodnovy vozikDňa 20. novembra 2015 si na parkovisku pod Spišským hradom aj dobrovoľní hasiči nášho mesta pod vedením predsedu Maroša Vaverčáka spolu s primátorom nášho mesta Štefanom Bieľakom prevzali špeciálne upravený prívesný vozík s protipovodňovou technikou (tzv. prtipovodňový vozík). Určený je na zásahy dobrovoľných hasičov, ktorí tak budú schopní účinnejšie chrániť zdravie ľudí a tiež ich majetok v prípade mimoriadnych udalostí. Pod Spišským hradom bolo odovzdaných 68 vozíkov pre obce a mestá z okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica.  Uvedené vozíky odovzdal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Marián Saloň (zastupujúci ministra vnútra Róberta Kaliňáka).

Vo výbave tohto vozíka je niekoľko druhov čerpadiel (kalové, elektrické kalové, plávajúce), generátor elektriny (elektrocentrála), prenosné osvetlenie, protipovodňové bariéry a set náradia. Táto špeciálna technika bola zakúpená štátom (Ministerstvom životného prostredia SR) v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu EÚ prostredníctvom operačného programu Životné prostredie 2007-2013. Predmetné vozíky sú majetkom štátu a na dobu 5 rokov ich mestá a obce dostali do výpožičky (t.j. bezplatného užívania) a po uplynutí tejto doby budú prevedené do majetku obcí a miest.

Pridelenie tohto vozíka aj pre naše mesto a našich hasičov je odmenou za prácu a činnosť v tejto oblasti  a najmä za častú aktívnu súčinnosť našich dobrovoľných hasičov s profesionálnymi hasičmi pri rôznych zásahoch.

Najnovšie články