Na slávnostnej akadémii ZUŠ bol odovzdaný aj certifikát o udelení čestného názvu školy

V krásnom historickom prostredí SNG Kaštieľa Strážky sa dňa 20. júna udiali dve významné udalosti Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Na tomto mieste jej bolo udelené meno po maliarovi, ktorý tu „nedávno“ tvoril, žil a prechádzal sa po našich uliciach.  Táto udalosť bola sprevádzaná slávnostným vyradením absolventov výtvarného a hudobného odboru. V úvode podvečera hostia postupne spoznali všetkých absolventov, ktorí si z rúk svojich vyučujúcich prevzali záverečné vysvedčenia. Po vernisáži absolventskej výstavy sa hosťom prihovorila riaditeľka ZUŠ Mgr. Zuzana Kosturko, ktorá prítomným, prierezom histórie a súčasnosti, priblížila fungovanie školy. Po príhovore Mgr. Márie Šelepovej, riaditeľky vysunutého pracoviska SNG Kaštieľa Strážky, odovzdal primátor Mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak riaditeľke ZUŠ certifikát o udelení čestného názvu škole – „Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho“, spolu s darčekom pre školu – s portrétom umelca. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných s dôvodmi prečo požiadalo mesto ako zriaďovateľ školy o pridelenie čestného názvu a s okolnosťami udelenia názvu.

Oficiálnu časť programu uzatvorili výkony absolventov hudobného odboru interpretáciou svojich absolventských skladieb. Odzneli aj diela, ktoré si na túto príležitosť naštudovali absolventky hry na klavír. Autorkou bola totiž Anna Szirmay Keczer – stará mama slávneho umelca. Počas koncertu sa poslucháči mali možnosť započúvať do citácií z Denníkov Mednyánszkeho za účelom čo najviac sprostredkovať jeho osobnosť a pocity, ktoré si zaznamenával v prostredí Strážok a Tatier. Umocnením zážitku bola prehliadka priestorov a stálej expozície diel Ladislava Mednyánszkeho, kde lektor Lukáš Lisý pútavým výkladom priblížil život umelca. Záver patril členom detskej ľudovej hudby Belave zo Základnej umeleckej školy, ktorí zabavili prítomných na nádvorí po oficiálnej časti programu.

Srdečne ďakujeme sponzorom tejto akadémie – Mestu Spišská Belá, podnikateľom zo Spišskej Belej – Bohušovi Bohunickému, Petrovi Ziburovi, Lukášovi Hotarymu, Damiánovi Pajerovi a Občianskemu združeniu pri Základnej umeleckej škole, za finančný príspevok. Výstava absolventov je inštalovaná v priestoroch Kaštieľa Strážky do 3.7.2018. Ak máte chuť, zájdite si na voňavú kávičku na nádvorie Kaštieľa a presvedčte sa sami, akých mladých umelcov v Spišskej Belej máme.

Mgr. Zuzana Kosturko, riaditeľka ZUŠ

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X