Na belianskej hasičskej zbrojnici sa konala 1. schôdza IMZ

V nedeľu 3. 12. 2017 sa na hasičskej zbrojnici v Spišskej Belej konala 1. schôdza IMZ z dôvodu zlučovania okrskov – v Kežmarskom okrese zlučovali okrsky zo štyroch na tri (Kežmarský, Beliansky a Zamagurský). Do Belianskeho okrsku patria obce Slovenská Ves, Lendak, Výborná, Bušovce, Podhorany, Vojňany, Toporec,  Holumnica, Ihľany, Jurské a mesto Spišská Belá.
Po privítaní hostí domácim predsedom belianskeho Dobrovoľného hasičského zboru Marošom Vaverčákom, sa prešlo k hlavným bodom programu schôdze a bilancovalo sa:
1. Taktické cvičenie – Pád lietadla a požiar okolitého lesa zo dňa 28.04.2017
2. Zhodnotenie:
a) osláv sv. Floriána a 5. ročníka okrskovej súťaže vo Vojňanoch zo dňa 14.05.2017
b) čerpania prostriedkov v rámci dotácie MV pre rok 2017 a žiadosť pre rok 2018
3. Zasadnutie ligovej komisie VHL zo dňa 11. 08. 2017
4. Informácie o školiacich kurzoch
5. Informácie z 1. zasadnutia Pléna ÚzO DPO SR Kežmarok zo dňa 10.11.2017
a) Výsledky okresného kola v Spišskej Starej Vsi zo dňa 11.06.2017
b) Výsledky okresnej hasičskej ligy
c) Výsledky KZOMH plameň
d) Vytvorenie novej štruktúry – okrskov ÚzO DPO SR Kežmarok
e)  Organizačné zabezpečenie a vykonanie členských schôdzí DHZ

Zároveň sa zvolil nový výbor:

Veliteľ okrsku:  Maroš Vaverčák
Predseda: Jozef Grivalsky
Tajomník: Jaroslav  Rybovič

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X