Mladí športovci z Brücku spoznávali Spišskú Belú a jej okolie

S partnerským mestom Brück v Nemecku nás spája už niekoľkoročná úspešná spolupráca, za ktorou stojí najmä fakt, že práve v Brücku našlo svoj nový domov mnoho Beľanov, ktorí sa tam odsťahovali počas vojny. Jedným z takýchto hrdých Beľanov, ktorí na svoju domovinu nezabudli, je aj čestný občan mesta Spišská Belá Albín Mešár. P. Mešár je zároveň jedným z hlavných iniciátorov uzatvorenia partnerskej zmluvy medzi mestami a sám do Spišskej Belej zavítava častokrát. Tentokrát sa rozhodol ukázať krásy nášho mesta a jeho bezprostredného okolia aj skupinke mladých športovcov z Brücku. Túto iniciatívu ocenil aj primátor mesta Štefan Bieľak a vzácnych hostí z Nemecka privítal v pondelok 19. septembra v priestoroch obradnej siene mestského úradu, kde im zároveň odovzdal aj malú pozornosť v podobe publikácie o Belianskych Tatrách, aby mali na návštevu nášho mesta pamiatku nastálo aj v hmotnej podobe. O tú nehmotnú pamiatku sa už dozaista postará nádherný zážitok z výletu vo Vysokých Tatrách, Slovenskom raji …

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X