hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 467

Mesto Spišská Belá bližšie k svojim obyvateľom

Všetkým v meste Spišská Belá záleží na tom, aby sa tu cítil bezpečne a dobre. Na tento účel boli v decembri 2020 vytvorené tzv. schránky dôvery, kde sa môže ktokoľvek, kedykoľvek, anonymne alebo verejne zdieľať so svojimi pocitmi, problémami, rovnako mohli do týchto schránok vhadzovať svoje nápady, podnety na zlepšenie života, služieb alebo činnosti v meste, ako aj iné postrehy, pripomienky a taktiež bolo možné do nich vhodiť svoju kritiku, ale i pochvalu či prostredníctvom nich mohli odovzdať občania aj nájdene osobné doklady.

Tieto schránky je stále možné nájsť na pôvodných miestach, kde boli nainštalované – pri vchode do rímskokatolíckeho kostola sv. Antona PustovníkaSpišskej Belej a tiež pri kostole sv. Anny v mestskej časti Strážky. Tieto schránky sú nie len stále funkčné, ale rovnako plnia aj svoj účel, na ktorý boli zriadené.

Poverení zamestnanci mesta našli v týchto schránkach niekoľko podnetov na zlepšenie, na ktorých sa úspešne pracuje, prípadné niektoré podnety boli v danom čase už vyriešené.

Jedným z podnetov bola úprava výtlkov na Tatranskej ulici a ulici Osloboditeľov. Výtlky boli na týchto uliciach upravené a odstránené. Ďalší podnet v schránke dôvery bol podnet na úpravu celej Tatranskej ulice. Štúdia úpravy spevnených a prístupových plôch na Tatranskej ulici spolu  s vybudovaním veľkého záchytného parkoviska je už vo fáze rozpracovania, a v blízkej budúcnosti bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Rovnako je v pláne investičných akcií mesta na rok 2022 aj spracovanie štúdie na úpravu ulice Osloboditeľov, no táto štúdia je zatiaľ závislá od finančných možností mesta. Ďalším podnetom, ktoré mesto Spišská Belá našlo v schránke dôvery bolo osadenie zákazovej tabuľky pre vodenie psov na detské ihrisko pri škole J. M. Petzvala. Táto tabuľka tam bola osadená hneď v druhý deň od nájdenia daného podnetu.  Podnet, ktorý jeriešení je ohlásenie čiernej stavby – práve prebieha stavebné riešenie.

Vedeniu mesta Spišská Belá záleží na názore a postojoch svojich obyvateľov. Niektoré z podnetov sa vyriešili, niektoré sú v štádiu riešenia a niektoré už len čakajú na úplné dotiahnutie do úspešného konca. Týmto je zrejmé, že schránky dôvery našli svoje opodstatnenie a zmysel.

Mesto Spišská Belá sa pokúsi pomôcť v každej situácií, ale taktiež upozorňuje, že schránka dôvery nie je určená na klamstvá a neoverené informácie či banality. Pristupujte k nej rozumne a zodpovedne.

Nezabúdajmena každý problém existuje nejaké riešenie!

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X