hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 386

Medzinárodnú spoluprácu začali aj belianski dobrovoľní hasiči

Neoddeliteľnou súčasťou osláv Dní mesta Spišská Belá sú už dlhé roky aj hasičské preteky družstiev a aktuálne aj silová súťaž Železný hasič, ktoré organizuje miestny dobrovoľný hasičský zbor. Tento krát boli na tieto mestské oslavy prvý krát pozvaní aj dobrovoľní hasiči z českého partnerského mesta Vysoké Mýto na čele s veliteľom jednotky Petrom Motlom. Novozačatá čerstvá spolupráca nabrala rýchle tempo už v prvý deň pobytu českých hasičov v Spišskej Belej, keď sa dvaja odvážlivci odhodlali prihlásiť do silovej súťaže Železný hasič. O tom, že hasičské zbory si majú navzájom čo povedať a myšlienka spolupráce je im blízka, svedčí aj to, že v ten istý deň 3. júna 2017 na našej požiarnej zbrojnici podpísali Dohodu o spolupráci medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi v oboch mestách. Za DHZ Spišská Belá dohodu slávnostne podpísal predseda DHZ Maroš Vaverčák a za SDH Vysoké Mýto veliteľ jednotky Petr Motl. Nasledujúci deň sa na námestí pred mestským úradom uskutočnili hasičské preteky družstiev, kde sa tím Vysoké Mýto umiestnil na treťom mieste.

Hasičských pretekov sa zúčastnili aj členovia dobrovoľného hasičského zboru v poľskom partnerskom meste Szczawnica (Ochotnicza Straź Poźarna Szczawnica), s ktorou naši hasiči aktívne spolupracujú už dlhodobo.

Najčítanejšie články

Najnovšie články