Leto plné zážitkov vo Face clube

Letné prázdniny ubehli ako voda a naše spišskobelianske deti opäť zasadli do školských lavíc základných a stredných škôl… dôvod na smutné tváre? Určite nie pre malých návštevníkov letného Face clubu! Pretože tí sa do školy vracajú rozhodne s úsmevom na tvári, vďaka nádhernému letu plnému zážitkov, ktoré mali možnosť zažiť vďaka dobrovoľníkom z Face clubu. Pozrite sa s nami na to, ako spoločne trávili čas všetci, ktorí si zamilovali nás mládežnícky klub.

Herné doobedie

Život vo Face clube sa nezastavil ani počas letných prázdnin. Už tretí rok sme otvorili naše brány pre deti aj v dopoludňajších hodinách. Deťom sa každý deň venovali dve animátorky, ktoré im pripravili zaujímavý program. Najobľúbenejšou činnosťou detí počas “Herného doobedia” sa veľmi rýchlo stalo hranie moderných spoločenských hier. Deti spolu s animátorkami hrali rôzne postrehové, strategické, zábavne a párty hry. Neostalo to však iba pri hraní a preto mali deti vytvorený priestor aj na kreatívnu činnosť. V programe nechýbali ani prechádzky po meste, naháňačky v parku alebo bedminton, volejbal a futbal. Počas celých prázdnin sa v clube vystriedalo viac ako 50 detí z toho denne navštevovalo club priemerné 15 detí.

Akcie Face clubu

Okrem “Herného doobedia” sme vyvíjali svoju činnosť aj počas poobedňajších otváracích hodín. Dobrovoľníci zorganizoval počas letných prázdnin viac ako 20 akcií. Najobľúbenejšie akcie pre deti boli už tradične: Noc v klube spojená s nočnou hrou, opekačka v lese pri Krížovej Vsi s adrenalínovou cestou naspäť do klubu, vojna s vodnými balónmi, výlet do kina na rozprávku, filmové večery, tancovanie na tanečných podložkách, hranie moderných spoločenských hier, výlet na cyklochodník a Jump day. Bodkou za letnými prázdninami bol výlet na Ľubovnianský hrad a skanzen pod hradom.

Kde všade boli dobrovoľníci

Nielen deti, ale aj dobrovoľníci mali počas týchto letných prázdnin zaujímavý program. Na začiatku prázdnin sa 8 dobrovoľníkov zúčastnilo týždňovej česko-slovenskej mládežníckej výmeny v Ružomberku. Celý mesiac júl sa dobrovoľníci pripravovali na svoju službu na mládežníckom hudobnom festivale Campfest v Kráľovej Lehote. Mali na starosti detský program a počas 4 dní na tomto festivale dali zo seba to najlepšie. Pre deti si pripravili kreatívne dielne, divadlo o Jankovi Hráškovi, tanečnú školu a mnoho ďalšieho. Jednotlivé bloky programu pravidelne navštevovalo 50-70 detí vo veku od 2 do 13 rokov. V polovici prázdnin boli dobrovoľníci  reprezentovať Mesto Spišská Belá na mládežníckom festivale v meste  Stansdorf v Nemecku, ktorého sa zúčastnilo 100 mladých ľudí zo šiestich krajín Európskej únie. Naši dobrovoľníci sa zúčastnili aj festivalu z názvom Špekfest v Liptovskej Tepličke, na ktorom vytvárali program pre deti. Skákacie nohy, maľovanie na tvár, tvarovacie balóny a aj slackline sa veľmi rýchlo obľúbenými atrakciami.

Design your experience – larp

Faceclubáci sa zúčastnili školenia v Ostrave. Školenie bolo zamerané na využitie larpov ako efektívnej metódy v procese neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Larp je špecifický druh hier založených na hraní rolí. V týchto hrách má každý človek pridelenú rolu nejakej postavy, ktorú počas hry stvárňuje. Hru a jej príbeh hráči vytvárajú sami, nie sú obmedzení ani scenárom, ani režisérom. Sami rozhodujú, čo bude ich postava robiť, ako sa bude chovať a ako sa vyrovná so situáciami, ktoré do príbehu s rôznou intenzitou vstupujú. Tematika larpov môže byť rôznorodá, od najrôznejších príbehov, ktoré v sebe nesú hlboké posolstvo, až po reálne psychologické situácie. Larp umožňuje hráčom prežiť hlboké emócie, situácie z bežného života a otvoriť zaujímave témy.

Hlavným cieľom projektu bolo zoznámiť sa s procesom tvorby larpov,  naučiť účastníkov využívať larpový príbeh k rozvoju kľúčových kompetencií mladých ľudí,  ukázať účastníkom rôzne spôsoby uvádzania larpov a upozorniť na ich špecifiká,  vytvoriť sériu larpov predovšetkým s tematikou spoločných hodnôt slobody, tolerancie a dodržiavania ľudských práv, ktoré budú v rámci vzdelávacieho procesu pilotne overené,  naučiť účastníkov, ako viesť reflexiu po larpoch,  vytvoriť základ pre česko-slovenskú larpovú komunitu neformálneho vzdelávania a pre ďalšie nadväzné projekty, ktoré budú túto metódu šíriť i do iných zemí.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X