Lesy Mesta Spišská Belá ponúkajú na predaj vianočné stromčeky

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. ponúkajú občanom mesta na predaj vianočné stromčeky dreviny smrek a jedľa v termíne od 11.12.2017 denne, v čase od 6.30 do 8.00 hod. a od 12.00. do 14.30 hod. v budove lesnej správy na Šarpanci. Cena za jeden stromček je 6 €. Taktiež si môžete zakúpiť jedľovú čačinu v cene 0,17 €/kg. Zároveň mestské lesy prijímajú objednávky na palivové drevo, kde sa môžete nahlásiť osobne na Šarpanci v danom čase alebo telefonicky na tel. čísle 0940426943.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X