Aktuality
Počet zobrazení 1K

Lesy mesta Spišská Belá oslávili svoje 25. výročie

Tento rok si pripomíname 25 rokov od vrátenia mestských lesov mestu Spišská Belá, ktoré boli po ich vrátení najprv spravované oddelením mestských lesov v rámci Mestského úradu Spišská Belá, neskôr príspevkovou organizáciou Lesy mesta Spišská Belá, následne obchodnou spoločnosťou Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., a v súčasnosti obchodnou spoločnosťou Lesy mesta Spišská Belá s. r. o.

Pri príležitosti každoročných osláv Dní mesta Spišská Belá usporiadali v sobotu 2. júna dopoludnia v mestskej kinosále zamestnanci Lesov mesta Spišská Belá aj sprievodný program v rámci 25. výročia svojho pôsobenia. Slávnosť bola otvorená za zvuku lesných rohov v podaní lesničiarov pod vedením Ing. Júliusa Zentka. Prítomných hostí vo svojom úvodnom príhovore pozdravil primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak. Za Lesy mesta Spišská Belá sa prihovorili aj prvý riaditeľ mestských lesov Ing. Ján Dudas, ako aj súčasný vedúci lesnej správy Ing. František Pisarčík. Históriu a súčasnosť mestských lesoch predstavili prítomným aj prostredníctvom dvoch videí s titulmi 100 rokov lesníctva 1918-2018 a 25 rokov mestských lesov 1993-2018.

V závere slávnosti boli slávnostne odovzdané pamätné medaile bývalým i súčasným zamestnancom Lesov mesta Spišská Belá, ktoré si ocenení prevzali z rúk Štefana Bieľaka a Františka Pisarčíka. Ocenenie si prevzali Ing. Dudas Ján, Ing. Hukel Vojtech, Jozef Nemešany, Martin Čarnogurský, Marta Šimonová, Dušan Pitoňák, Peter Dragašek, Jozef Lihoň, Anna Háberová, František Halčin a Daniel Vida.

Pozrite si aj prezentáciu k 25. výročiu Lesov mesta Spišská Belá:
Zároveň dávame do pozornosti aj novú publikáciu o Lesoch mesta Spišská Belá, ktorá bola vydaná vďaka podpore najmä mestskej spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá a Mesta Spišská Belá. Túto publikáciu je možné si zakúpiť za 8 EUR v mestskom infocentre (RTIC – Petzvalova 17).

Najnovšie články