Aktuality
Počet zobrazení 582

Kostol v Strážkach s opravenou fasádou

Pre niekoľkými dňami bola ukončená oprava opravu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Strážkach. Na tento účel získala Rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 20 tis. EUR z programu Ministerstva kultúry SR pod názvom „Obnov si svoj dom“. Mesto Spišská Belá (mestský úrad) pomohlo farnosti pripraviť potrebný projekt (žiadosť s prílohami a potrebnou dokumentáciou) na získanie tejto dotácie. Zároveň mesta sa zaviazalo, že prispeje na spolufinancovanie tohto projektu sumu 1214 EUR, ktorý poskytne farnosti vo forme dotácie. Samotnú opravu fasády si zabezpečovala farnosť. Popri týchto prácach sa ešte opraví súčasné odvodnenie okolia kostola. V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť ešte financie na opravu okenných tiráží (vnútorných výplní okien), avšak táto oprava nebude mať vplyv na už opravenú fasádu). Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu tohto projektu.

Najnovšie články