Hrobové miesta na cintoríne v Strážkach

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých príbuzných a pozostalých, ktorých zosnulí predkovia majú zanedbané hroby, alebo ležia v hroboch bez označenia (meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia), alebo v hroboch bez uhradeného nájomného, aby si ďalšie užívanie hrobových miest vysporiadali u správcu cintorína. V prípade neprejaveného záujmu budú tieto hrobové miesta sanované a následne pridelené iným záujemcom.

Bližšie informácie poskytne správca cintorína Ľubomír Pavlarčík v Dome smútku alebo na tel. čísle 0905 575 800.

Môže Vás zaujímať...