Fašiangové posedenie dôchodcov

26. februára 2017 sa konalo v Kaštieli Strážky už dvanáste fašiangové posedenie pre dôchodcov. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok sa toto posedenie konalo pod záštitou primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka, ktorý všetkých hostí privítal svojim príhovorom a následne odovzdal slovo Renáte Charitunovej, vedúcej Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach. Medzi pozvanými hosťami bola aj farárka evanjelického cirkevného zboru a.v. Eva Germanová, správca rímsko-katolíckej farnosti Peter Petrek a Marek Suchanovský, kaplán rímsko-katolíckej farnosti. Samozrejme nechýbali ani hlavní hostia fašiangovej oslavy – klienti ZOS Strážky, seniori z Denného centra (Klubu dôchodcov) v Spišskej Belej i seniori zo Strážok, Spišskej Belej a z okolia.

V bohatom programe, ktorým prítomných hostí slovom sprevádzala Alena Konkoľová, zamestnankyňa ZOS, sa predstavila ľudová hudba Zamiškovci, ľudový rozprávač Jožko Bryndza a deti z detského folklórneho súboru Dukátik pod vedením Márie Čižikovej aj s ľudovým doprovodom. Fašiangové popoludnie vyčarovalo prostredníctvom tanca a spevu na tvárach hostí mnoho úsmevov, ktoré pretrvávali až do neskorých večerných hodín

Poďakovanie patrí týmto sponzorom: Marko Tatry s.r.o. Spišská Belá, Jozef Kušmirek Spišská Belá, Proflexicom, s.r.o. Huncovce, Cukráreň Mária Spišská Belá –Strážky, Jozef Ištocy Ovomix Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X