Face club ako partner v medzinárodnom projekte

Face Club a Občianske združenie Expression počas predlženého víkendu (8. – 11. jún) figurovali ako partnerská organizácia v medzinárodnom projekte Európa pre občanov s názvom Festival Za Hranice spolu s mestami či organizáciami zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. V priebehu štyroch dní strávených v Trstenej členovia delegácie Face clubu absolvovali spoločný program s ostatnými partnermi, kde si vymieňali skúsenosti, dávali si príklady dobrej praxe a nadväzovali kontakty a priateľstvá. Súčasťou bol taktiež bohatý sprievodný program, a to workshopy, dobrovoľnícke akcie, festival netradičných športov, komunitné trhy či diskusia s europoslancom. Počas celého projektu bol dávaný veľký dôraz na dôležitosť aktívneho prístupu mladých ľudí a silu dobrovoľníctva. Vyvrcholením celého programu sa stal Adrenalin Race, preteky s množstvom prekážok, kde bola nutná nielen vytrvalosť, ale aj tímový duch. Naše štvorčlenné družstvo krásne reprezentovalo odhodlanosť „Belančana“ a dokázalo tímovosť Faceclubáka. Face club v tomto projekte nezastupoval len Občianske združenie Expression, ale aj Spišskú Belú.

Oficiálna tlačová správa o projekte Europe for us, we for Europe:

V dňoch 8.-11. júna 2017 sa v meste Trstená stretli zástupcovia partnerských miest a organizácií zapojených do medzinárodného projektu s názvom „Europe for us, we for Europe“, ktorý bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov 2014 – 2020. Partnermi projektu boli občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (SK), Mesto Trstená (SK), Mesto Hořice (CZ), Mesto Isaszeg (HU), Gmina Jabłonka (PL), nezisková organizácia Trendum, o.p.s. (CZ) a občianske združenie Expression o.z. (SK).

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť aktívnu účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Projekt bol tiež zameraný na aktívnu podporu dobrovoľníctva ako prostriedku rozvíjania zručností mladých ľudí. Všetky aktivity, ktoré boli realizované v rámci projektu, sa niesli v duchu hodnôt a zásad EÚ, poznania EÚ prostredníctvom uplatňovania demokratických práv občanov, spolupráce a tolerancie v európskom priestore. Vďaka projektu sa podarilo spojiť aktívnych občanov partnerských miest a organizácií zapojených do projektu, spoločne vybudovať komunitu bez hraníc, nájsť nové cesty pre rozvoj a podporu života v mestách a svojich komunitách a vzájomne sa podporiť k spoločnej angažovanosti pre lepší život v Európe. Pozri aj prílohu nižšie.

Článok publikovaný 20. júna 2017, aktualizovaný 14. júla 2017 o tlačovú správu.

Viac fotografií nájdete na: Facebook Mesto Spišská Belá alebo Facebook Face club

Názov prílohy Odkaz
info_template_VIAC_sk Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X