Extrémizmus v školskom prostredí. Ako s ním pracovať?

Naše občianske združenie Expression, ktoré sa venuje rôznym aktivitám, najmä však práci s mládežou, realizovalo uplynulé dva mesiace neformálne vzdelávanie pre 8. ročníky obidvoch základných škôl, ktoré bolo súčasťou projektu podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Programom vzdelávania bola zážitková hra LARP a tiež aktivity zamerané na kritické myslenie v oblasti odlišností. Ako pracovníčky s mládežou sme počas vzdelávania zaznamenali veľkú potrebu práce s tematikou extrémizmu a radikalizmu nielen so žiakmi, ale tiež s učiteľmi, ktorí môžu byť podporou v budovaní kritického myslenia v  spomínanej problematike.

Preto sme v decembri realizovali workshop pre učiteľov a pracovníkov s mládežou s lektorkou Irenou Bihariovou, ktorá je právničkou a zároveň expertkou v tejto oblasti. Záujem o workshop prekročil hranice  kežmarského okresu. Medzi účastníkmi sa nachádzali policajní preventisti z Ružomberka či Martina. Lektorka sa venovala extrémizmu v školskom kontexte, predstavila metódy a techniky práce a tiež diskutovala s účastníkmi o svojich skúsenostiach. Dúfame, že bol tento workshop prínosom pre účastníkov, ktorí môžu prispievať k eliminácií extrémistických prejavov vo svojom okolí. Určite chceme pokračovať v spolupráci s lektorkou a v roku 2019 pripraviť i ďalší workshop s tematikou prevencie extrémizmu.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. “Programy pre mládež 2014-2020”, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Autor článku: Expression o.z.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X