Ekumenická pobožnosť v Spišskej Belej

Medzi kresťanmi sú januárové dni (18. – 25. 1.) známe ako „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“. Počas neho sa veriaci po celom svete stretávajú k spoločným pobožnostiam, kde v modlitbách prosia nielen o zjednotenie, ale aj o konkrétnu krajinu a jej problémy.

Tohtoročný týždeň pripravili kresťania z Karibiku. „Dejiny kresťanstva v tomto regióne obsahujú paradox. Na jednej strane používali Bibliu kolonizátori, aby ospravedlnili podrobenie si pôvodných obyvateľov týchto krajín a ďalších ľudí, ktorí tam boli dovezení z Afriky, Indie a Číny a na druhej strane sa Biblia stala zdrojom útechy a oslobodenia pre mnohých, ktorí trpeli v rukách kolonizátorov. Dnes Biblia inšpiruje kresťanov, aby sa postavili proti podmienkam, ktoré v súčasnosti podkopávajú ľudskú dôstojnosť a kvalitu života.“

Aj v našom meste sa v nedeľu 21. januára stretli zástupcovia jednotlivých cirkví spolu so svojimi farníkmi, aby sa spoločne modlili za problémy kresťanov v Karibiku. Ekumenická pobožnosť sa konala v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda. Na pôde „svojho“ chrámu nás privítal domáci brat farár Mikuláš Chanáth, kázňou Božieho slova poslúžil brat farár Jakub Grich, farár Rímskokatolíckej farnosti a spolu s nimi sa do Ekumenickej pobožnosti zapojili aj obaja kapláni pôsobiaci v rímskokatolíckej farnosti Marek Suchanovský a Martin Schreiner a evanjelická farárka Eva Germanová. Sme radi, že do pobožnosti sa zapojili i laici zo všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v našom meste. Hudobným doprovodom i spevom poslúžil i Chrámový zbor Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej. Pobožnosti sa zúčastnil aj pán primátor s manželkou.

Po skončení Ekumenickej pobožnosti sme radi prijali pozvanie domácich na Agapé – spoločné pohostenie. Veľmi pekne ďakujeme všetkým sestrám i bratom, ktorí pre nás tieto dobroty pripravili, a naša vďaka patrí predovšetkým milostivému Pánu Bohu, ktorý nám doprial toto požehnané stretnutie.

Autor článku: Eva Germanová

Autor fotografií: Ľuboš Ulbrich

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X