Aktuality
Počet zobrazení 629

Dotácia 300 tis. EUR na hokejbalovú halu

Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku dňa 10. februára 2016 schválila nášmu mestu dotáciu vo výške 300-tisíc eur na novú hokejbalovú halu. „Som veľmi rád, že sa to podarilo. Hokejbal v našom meste za posledné roky nabral na veľkom rozvoji a výstavba takejto haly je nevyhnutnosťou, ak chceme tento šport v našom meste ďalej rozvíjať. Zároveň výstavba takejto haly je ocenením doterajšej práce a snaženia trénerov, vynikajúceho prístupu rodičov a najmä samotných mladých hráčov“, uviedol primátor mesta Štefan Bieľak. Hokejbalový klub MŠK Spišská Belá má 6 družstiev, okrem prípravky družstvá U10, U12, U14, U16 a U19 hrajú slovenskú hokejbalovú extraligu. Záujem hrať extraligu majú aj dospelí muži, len sa tam musia prebojovať. Okrem toho aj belianski hokejbalisti úspešne hrajú  Slovenský pohár a medzi nimi je aj niekoľko reprezentantov slovenskej reprezentácie, ba dokonca aj Majstrov sveta!

Hokejbal nielen v našom meste naberá na popularite, však je to v podstate lacnejšia alternatíva ľadového hokeja.  Mnohí z nás starších hrávali tzv. pouličný hokej, čo nie je nič iné ako dnešný hokejbal. Ale jeho ďalší rozvoj bez ďalšej podpory mesta a bez dostatočného záujmu rodičov nebude možný.

Máme dve možnosti

Naše mesto stojí pred ďalšou veľkou výzvou. Ako uviedol primátor mesta,  „sú dve možnosti ako vybudovať krytú hokejbalovú halu. Tá lacnejšia a jednoduchšia verzia spočíva v rekonštrukcii súčasného hokejového ihriska na Tatranskej ulici, na ktorom v súčasnosti  hrávame hokejbalovú extraligu. Tá druhá predstavuje výstavbu novej hokejbalovej haly na inom mieste“.  Súčasné ihrisko má rozmery hokejového ihriska (60×30 m) a na výnimku spĺňa rozmery pre hokejbalové zápasy (štandardné rozmery hokejbalového ihriska sú 52×26 m). Uvedené ihrisko však nespĺňa kritéria z pohľadu poveternostných podmienok. Časté zlé počasie (dážď, zima) spôsobuje, že sa zápasy odohrávajú za veľmi ťažkých až často neprijateľných podmienok alebo sa zápasy prekladajú na iný termín.“ Ak by sme sa rozhodli pre zastrešenie súčasného ihriska, tak okrem zastrešenia, by sa hracia plocha zmenšila, osadili by sa nové mantinely a položil by sa nový umelý povrch na hraciu plochu. Zároveň by sa muselo urobiť osvetlenie hracej plochy a tiež dobudovať parkovisko“, doplnil primátor mesta.  Toto riešenie by však znamenalo aj to, že by sa na tomto zastrešenom ihrisku už nemohla robiť počas zimy ľadová plocha (verejné klzisko) a zároveň by bol vstup na ihrisko limitovaný (len v určitom čase a pod dohľadom), t.j. nešlo by o voľne dostupné ihrisko pre širokú verejnosť ako je tomu dnes.  V prípade, že sa mesto rozhodne pre zastrešenie existujúceho ihriska, dotácia od vlády by mala postačovať na tento projekt, resp. možno bude potrebné minimálne dofinancovanie z rozpočtu mesta.

Nová hala na inom mieste

Druhé riešenie predstavuje výstavbu novej hokejbalovej haly na inom mieste.  Tým miestom by mohlo byť  miesto plánovanej športovej haly pri futbalovom štadióne alebo areál bývalej kolkárne (kde sa síce uvažuje aj s „mestskou záhradou“ – parkovou oddychovou zónou). Výhodou tohto riešenia je, že mesto získa športovú halu – určenú prioritne na hokejbal (s mantinelmi a hokejbalovým povrchom), ale využiteľnú aj pre iné športy ako viacúčelová hala, napr. bedminton, futbal, a pod.. Zároveň by aj naše školy získali na telesnú výchovu ďalšiu „telocvičňu“, keďže obom školám nepostačuje . A nakoniec by  ihrisko na Tatranskej ulici zostalo naďalej slúžiť svojmu účelu. Pri futbalovom štadióne už máme vybudované inžinierske siete kapacitne aj pre novú halu vrátane kotolne. Rovnako je  vybudované parkovisko pri futbalovom štadióne. Nevýhodou tohto riešenia je, že náklady budú predstavovať minimálne dvojnásobok sumy, ktorú mesto získalo ako dotáciu zo štátneho rozpočtu. „Takže našou úlohou je nájsť ďalšie mimorozpočtové zdroje na výstavbu nového ihriska. Ak sa to nepodarí, tak sa vrátime k prvému riešeniu“, dodal primátor mesta. Ak sa mesto rozhodne pre zakrytie existujúcej plochy, tieto práce by sa mohli ukončiť už v tomto roku. V prípade výstavby novej haly by sa celý projekt pripravil v tomto roku a dokončenie sa odhaduje na budúci rok.

O uvedených možnostiach bude primátor mesta diskutovať tak s poslancami mestského zastupiteľstva, ako aj po zástupcami hokejbalového klubu. Následne slovo dostanú projektanti, ktorí navrhnú obe riešenia s predbežným finančným odhadom. A popri tom bude mesto uvažovať o spôsobe dofinacovania tohto projektu, najmä jeho druhého riešenia.

Najnovšie články