Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej si pripomína 140. výročie svojho založenia

Na fotografii z prelomu 19. - 20. storočia sa nachádzajú členovia Dobrovoľného hasičského spolku aj so svojim zakladateľom Samuelom Weberom (na lavičke druhý zľava).

K dejinám Spišskej Belej neodmysliteľne patria mnohé spolky a združenia, ktoré si v našom meste dodnes udržujú tradíciu. Jedným z takýchto spolkov bol aj Dobrovoľný hasičský spolok (dnes Dobrovoľný hasičský zbor, ďalej len DHZ), ktorý vznikol v marci 1878 s hlásaným heslom Na slávu Bohu a pomoc blížnemu. Prvotný názvov spolku znel „Belaer freiwillige Feuerwehr – Belianske dobrovoľné hasičstvo.“ Jedným z iniciátorov jeho založenia bol aj evanjelický farár Samuel Weber, jedna z najvýraznejších osobností Spišskej Belej (V tomto roku si zároveň pripomíname 110. výročie úmrtia Samuela Webera). Ešte v tom istom roku si 67 členov novozaloženého spolku od mesta prevzalo prvú hasičskú výzbroj a finančný dar 300 zl. Do roku 1880 boli belianski hasiči vyzbrojení piatimi riadnymi a piatimi ručnými striekačkami a dvoma vozmi. Od svojho vzniku patril medzi najaktívnejšie spolky, pretože okrem svojej hlavnej činnosti sa vo veľkej miere spolupodieľal na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v meste. Počas dlhých rokov svojho pôsobenia pravidelne organizovali členovia zboru tanečné zábavy, pôsobili v ochotníckom divadle, konali osvetové prednášky o ochrane pred požiarmi a mali aj svoju vlastnú dychovú hudbu.
Prvý veľký požiar, pri ktorom zasahovalo belianske mužstvo DHZ, sa odohral v júli 1882 v Spišskej Belej. Večer o 21.00 hod. zaznel signál Horí… Ale aj napriek energickému zásahu hasičov zhorelo 65 obytných domov. Suchota v r. 1904 zapríčinila niekoľko požiarov stodôl a v tom istom roku bol potrebný zásah DHZ aj pri požiari Kleinbergerovej továrne na výrobu likérov. V r. 1920 zasahoval beliansky DHZ aj pri veľkom požiari v Ľubici a pri požiari kupoly evanjelického kostola v Kežmarku. Do r. 1922 zasahoval DHZ pri hasení 170 požiarov, z toho 39 bolo v Spišskej Belej a zvyšok v okolí.

V súčasnosti má DHZ v Spišskej Belej 75 členov, z toho 45 mužských, 15 ženských a 15 žiackych členov. Od r. 2010 je predsedom belianskeho DHZ Maroš Vaverčák. Členovia DHZ sa pravidelne zúčastňujú na regionálnych a národných súťažiach a ich akcie organizované v meste Spišská Belá sa tešia veľkému záujmu a obľube. Patri k ním Svätofloriánska slávnosť, Železný hasič, Regionálne hasičské preteky o Pohár primátora mesta či Prúdnička Cyrila Kováčika.

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Belej a jeho členom prajeme mnoho ďalších úspešných rokov aktívneho fungovania a ďakujeme za doterajšiu užitočnú a obetavú prácu v prospech dobrého mena nášho mesta. Obrovské ĎAKUJEME všetkým bývalým i súčasným členom za to, že tvoríte už 140 rokov dejiny Spišskej Belej!

A na čo sa môžete tešiť pod taktovkou DHZ už tento rok?

Viac informácií o DHZ? Klikni na obrázok

29. apríl bude patriť v Spišskej Belej hasičom a to vďaka Svätofloriánskej slávnosti hasičov, na ktorej si pripomenieme aj 140. výročie založenia zboru.  Slávnosť otvorí svätofloriánska svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka. Kroky slávnostného sprievodu sa presunú aj do evanjelického kostola, kde si hasiči pripomenú pamiatku Samuela Webera. Poobede sa otvoria dvere hasičskej zbrojnice pre verejnosť, kde na vás bude čakať bohatý sprievodný program.

20. mája sa na vás naši dobrovoľní hasiči tešia na Belianskom majálese, kde vás radi povozia na Belianskom rybníku vo svojom hasičskom nafukovacom člne.

2. júna, počas osláv Dní mesta, je pre vás pripravená divácky obľúbená silová súťaž Železný hasič.

3. júna, počas osláv Dní mesta, nás čaká jubilejný 26. ročník hasičských pretekov O putovný pohár primátora mesta Spišská Belá. 

17. júna si hasiči pripomenú 110. výročie úmrtia Samuela Webera, zakladateľa zboru

8. septembra prebehne detská regionálna hasičská súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika.

Môže Vás zaujímať...