Dobrovoľníci z Face Clubu v súčasnosti skloňujú slovo zahraničie dennodenne

Mládežnícka výmena “Get in Touch” na Malte

Expression, o.z. a mládežnícky klub Face Club mohli vďaka svojej dlhodobej spolupráci s V.I.A.C., inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže, vyslať päť mladých ľudí zo Spišskej Belej na mládežnícku výmenu na Malte. V rámci tohto projektu sa stretlo 7 krajín (Slovensko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Slovinsko) a viac než 40 mladých ľudí v krásnej Vallette, kde spoločne prežili 10 dní, kedy navzájom spoznávali vzájomnú kultúru a tradície, ale taktiež nadväzovali kontakty a neformálnym spôsobom sa vzdelávali.

Mladí zo Spišskej Belej mimo iného taktiež veľmi pekne reprezentovali naše mesto, našu organizáciu a kultúru mladých nášho mesta. Ako päť členný tím sa zúčastnili európskeho programu, ktorý bol zameraný na spoznávanie nových kultúr sveta, stretnutie a získanie nových priateľov, prácu a komunikáciu v angličtine. Samozrejme nesmela chýbať kolektívna práca, strategické myslenie, či utváranie hodnôt a postojov.

Jedna z účastníkov výmeny zhodnotila čas na Malte takto: „Napriek odlišnému prostrediu som  sa cítila ako doma. Všetci boli úžasní, program sme mali pripravený dokonale a aj keď sa medzičasom vyskytli menšie organizačné problémy, organizačný tím si s nimi ľahko poradil. Bol to týždeň plný zábavy, neformálneho vzdelávania, a taktiež zbieranie nových skúseností, či už jazykových, ale aj kreatívnych. Táto výmena mi dodala ďalšie vedomosti, skúsenosti, priateľov a taktiež viac odvahy. Som rada, že som sa jej mohla zúčastniť a tak vidieť ďalší kúsok sveta.“

Hlavný prínos účasti mladých ľudí nášho mesta na tomto type európskych programov je postavený najmä na medzikultúrnom zblížení a vytváraní vzájomnej tolerancie a rešpektu. Vytvára sa tak jednota medzi krajinami, a to kultúrna, jazyková či hodnotová. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť omnoho viac možností pre mladých v našom meste, a tým podporíme ich osobnostný rozvoj. Pre viac informácií sledujte našu facebookovu stránku: FACE CLUB, kde sa dozviete dôležité informácie ako prví.

Tento projekt je podporený z programu Erasmus+

 

Sme Svetoví…

Európska dobrovoľnícka služba odštartovala aj v Spišskej Belej. Občianske združenie Expression sa v tomto roku stalo akreditovanou organizáciou pre hosťovanie i vysielanie dobrovoľníkov a od novembra odštartoval prvý zo svojich európskych projektov pod názvom „New Experience“. Do Face Clubu tak priviedlo dvoch dobrovoľníkov zo zahraničia.

Čo je to EDS?

Dobrovoľník sa prostredníctvom dobrovoľníckej služby v zahraničí môže zapojiť do projektov rôzneho charakteru, napríklad v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia či ekológie. Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a sprostredkovať im skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS umožňuje mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný a profesionálny rast.

Európska dobrovoľnícka služba je určená všetkým mladým ľuďom od 18 do 30 rokov s trvalým pobytom v jednej z krajín zapojených do programu. Krátkodobá EDS môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov, dlhodobá od 2 do 12 mesiacov.

Kto pribudol do nášho dobrovoľníckeho tímu?

Ako prvú si prestavíme dobrovoľnícku z Lotyšska, Zandu Bembere. Zanda má 23 rokov a pochádza z malej dedinky Lielkoči, kde so svojou rodinou žije v harmónii s prírodou a vedú spoločné hospodárstvo. Tento rok doštudovala na agronomickej univerzite a rozhodla sa vyraziť do sveta. Zanda chce počas tohto roka, tak ako osobnostne porásť, tak aj venovať svoj čas projektom a programom v rámci Face clubu či základných škôl. Chce sa zamerať na recyklovanie a separovanie odpadu, zvýšiť povedomie o pestovaní rastlín a agronómii, taktiež postupne pracuje na zostavovaní svojho vlastného projektu.

Ďalším EDS dobrovoľníkom je Valentin Bartschies z Nemecka. Je veľkým obohatením nášho tímu a aj on priniesol multikultúrnu atmosféru a veľmi rýchlo zapadol do nášho kolektívu. Valentin má 19 rokov a tento rok ukončil štúdium na strednej škole. Venuje sa aktívnej hre na trúbku a skautingu. Je taktiež veľmi silno spätý s prírodou a v rámci svojho účinkovania chce pomáhať pri konverzáciách, či už v nemeckom alebo anglickom jazyku a ukázať svoje zručnosti v práci s drevom a učiť to ďalej.

Príďte sa s našimi dobrovoľníkmi spoznať osobne a dozvedieť sa o nich ešte viac. Nielen Face Club, ale aj naša Spišská Belá sa stáva svetovou. Sledujte náš program a tešíme sa na stretnutie s vami.

Tento projekt je podporený z programu Erasmus+

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X