hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1

Do práce na bicykli bude v máji chodiť 12 tímov zo Spišskej Belej

Spišská Belá sa zapojila do 5. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Kampaň má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

V minulom ročníku sa do kampane zapojilo 11 belianskych tímov a tento rok to je o jeden tím viac. V máji sa teda rozhodlo chodiť do práce na bicykli dvanásť tímov a dokopy 39 Beľanov so športovým duchom.

Do súťaže, ktorá bude prebiehať celý mesiac máj 2018, sa zapojili tieto družstvá: ZŠ J. M. Petzvala bude reprezentovať tím Ani dážď nás nezastaví, za firmu SPP – distribúcia, a.s. budú bicyklovať dva tímy Goralskí jazdci a Plynári, do Kaštieľa Strážky pôjde na bicykli tím Kaštieľníci. Zapojili sa znovu aj víťazi spred dvoch rokov z kežmarskej firmy PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. a ich tím Plastiflex. Ďalej si tento rok zapedáluje aj tím Vtáčatá z firmy Hengstler, s.r.o., ako aj tím Domáci v zastúpení firmy TATRAPONK, s.r.o. Za AT TATRY spol. s.r.o. si zasúťaží tím Tatranky. Srdečne vítame aj nováčikov z popradskej firmy  WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. v tíme Tour de Whirlpool, ktorí sa môžu stať z pochopiteľných dôvodov bezkonkurenčne absolútnymi víťazmi. A napokon, za C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. sa do kampane sa zapojili až dva tímy reprezentujúce túto firmu – CIMACI 1 a CIMACI 2.

Všetkým belianskym tímom prajeme veľa šťastne najazdených kilometrov v tejto súťaži!

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X