Do Európskeho týždňa mobility sa zapojí aj Spišská Belá

Projekt Európsky týždeň mobility odštartoval svoju históriu v roku 2000, kedy v rámci Dňa bez áut prvý krát poukázali európske štáty na závažnosť súčasných problémov životného prostredia. Odvtedy predstavujú pravidelne každý rok 22. septembra miestne orgány mestské centrá v novom svetle vďaka tomu, že obmedzujú motorovú dopravu, podporujú používanie udržateľných spôsobov dopravy a pozdvihujú povedomie o vplyve výberu spôsobu dopravy na životné prostredie. Premiérovo sa tento rok do tohto výnimočného celoeurópskeho projektu zapája aj Spišská Belá.

Čiastkovým cieľom projektu je aj poskytnutie priestoru ľuďom na to, aby sa zamysleli, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, dopravné nehody a zdravotné problémy.

Tohtoročný EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY bude prebiehať od 16. do 22. septembra a všetci obyvatelia Spišskej Belej sa do neho môžu zapojiť prostredníctvom konkrétnych činností vykonávaných  rámci udržateľnej mobility. A teda výzva pre vás všetkých znie: Nechajte auto na týždeň zamknuté doma v garáži a nahraďte ho bicyklom alebo chôdzou! Po menšom ale nezanedbateľnom úspechu májového projektu Do práce na bicykli, do ktorého sa zapojilo v Spišskej Belej päť tímov, môžeme opätovne ukázať, že nám tieto akútne problémy životného prostredia nie sú ľahostajné! O tom, ako sa do Európskeho týždňa mobility môžete aktívne zapojiť, vás budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta www.spisskabela.sk ako aj na našej facebookovej stránke Mesto Spišská Belá. Tešíme sa na vašu účasť!

Do Európskeho týždňa mobility sa Spišská Belá zapojila aj realizáciou hneď niekoľkých trvalých opatrení, ktoré prispeli alebo ešte len prispejú k modálnemu posunu dopravy od súkromných áut k dopravným prostriedkom priateľským k životnému prostrediu. Tam patrí v tomto roku realizovaná výstavba alebo rekonštrukcia viacerých chodníkov v Spišskej Belej, ako aj plánovaná výstavba cyklotrasy v smere na Kežmarok.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X