Detský domov v Spišskej Belej oslávil 25 rokov

Detský domov v Spišskej Belej oslávil v septembri svoje 25. výročie založenia a pri tejto významnej príležitosti sa dňa 28. septembra 2016 uskutočnili aj oslavy. Ich súčasťou bol aj pestrý program, ktorý si pre pozvaných hostí pripravili deti z detského domova a zaspievať i zatancovať prišiel aj súbor Kesaj Tchave. Štyrom zamestnankyniam, ktoré sú pevným pilierom detského domova už od čias jeho vzniku, bol odovzdaný za túto ich obetavú prácu ďakovný list (menovite: Mgr. Pisarčíková Anna, Mgr. Kurňavová Mária, Bc. Kostková Helenka, a Bizubová Inka).

Detský domov začal písať svoju históriu v roku 1991 v Spišských Hanušovciach. Postupnou premenou detských domovov na zariadenia náhradnej rodinnej starostlivosti z internátneho typu na typy rodinné, našlo svoje nové bydlisko zopár detí aj v Spišskej Belej (presnejšie od roku 2005, kedy datujeme vznik Detského domova v Spišskej Belej). V súčasnosti má Detský domov v Spišskej Belej 47 detí, ktoré sú rozdelené okrem centra na Továrenskej ulici aj do dvoch samostatných elokovaných skupín (tzv. satelitov) – na ulici 1. mája a na Novomeského ulici.

Ak Vás zaujíma viac informácii z 25 ročného pôsobenia Detského domova, odporúčame Vám prečítať si brožúrku s bohatou fotodokumentáciou, ktorá vyšla na počesť tohto jubilea. Nájdete ju nižšie v prílohe.

 

Názov prílohy Odkaz
brozurka-25-rokov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X