Denný stacionár pre seniorov v Spišskej Belej

Denný stacionár pre seniorov v Spišskej Belej

Od 1. januára 2016 je pre obyvateľov Spišskej Belej v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu  (ul. Hviezdoslavova č. 27) BEZPLATNE k dispozícii denný stacionár, ktorého zriaďovateľom je Spišská katolícka charita. V nasledujúcich riadkoch by sme Vám radi predstavili správcu stacionára, priestory samotné a oboznámili Vás s aktivitami, ktoré denný stacionár ponúka. 

Správcom stacionára je Bc. Richard Bureš, ktorý pôsobí v Spišskej katolíckej charite už osem rokov. R. Bureš vyštudoval špeciálnu pedagogiku a momentálne svoje vzdelanie rozširuje o špecializáciu pre systemickú psychoterapiu. Pre charitu pracoval najprv v Spišských Vlachoch v Zariadení pre odchovancov detských domovov s mentálnym i kombinovaným postihnutím.  Následne na to sa taktiež v rámci charity zamestnal v Špeciálnej základnej škole v Spišskej Novej Vsi a posledný rok pracoval v Nízkoprahovom centre v Krížovej Vsi, kde vykonával špeciálne poradenstvo.

“Denný stacionár má kapacitu pre 20 ľudí. Miestnosti sú priestranné a prispôsobené aj pre potreby  imobilných ľudí. Všetky priestory majú bezbariérový prístup,”  približuje p. Bureš. “Rád by som do stacionára pozval všetkých seniorov ale zároveň aj ľudí v mladšom veku, ktorí sú mentálne alebo telesne znevýhodnení,” dodáva ďalej.

K vybaveniu stacionára patrí aj masážne kreslo, či vlastná kuchynka, kde sa klientom v prípade záujmu pripraví občerstvenie. Stacionár ponúka prístup do farskej knižnice ako aj bohatý program plný spoločenských hier a  iných aktivít. “Vo vzťahu ku klientom presadzujem individuálny prístup a rád spolupracujem na tvorbe denného programu práve s nimi. Jedna skupinka má záujem o kartové hry, iná sa rada venuje modlitbe. Chceme vyjsť v ústrety všetkým záujmom,” opisuje možnosti trávenia času v stacionári p. Bureš a zároveň dodal, že v budúcnosti plánuje organizovať rôzne zaujímavé prednášky na vybrané či aktuálne témy.

Jedinou podmienkou prijatia je vyplnenie žiadosti, ktorú si môžete prevziať priamo v priestoroch stacionára  a odovzdať rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár, ktoré vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu.

Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu, zároveň posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti. Ďalej vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája osobu do tvorivých činností, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie.

Denný stacionár je otvorený počas pracovných dní v čase od 8.00 – 15.00 hod. Všetci ste vítaní.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X